Arbeidsinspectie

Zoals de vorige jaren heeft de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) ook voor 2019 weer een aantal inspectiecampagnes gepland. Ook volgend jaar zijn er zowel thematische als sectorale campagnes. De verschillende regio’s kunnen daarboven eigen accenten leggen. Bedoeling is om ook in kleine organisaties de bescherming van de werknemers te controleren en op die manier een nulmeting op te stellen. Op basis van de gegevens kunnen de sectororganisaties vervolgens eventueel acties opzetten.

Regionale campagnes

Regionale directieSectorThema
West-VlaanderenMetaalverwerkingVeiligheid (LOTO:
“Lock Out Tag Out”)
Oost-VlaanderenZorgsectorMoederschaps-
bescherming
AntwerpenMaalderijenGevaarlijke producten
Limburg &
Vlaams-Brabant
Fabricage
kunststofproducten
Gevaarlijke producten
BrusselBewakingErgonomie
HenegouwenGroot warenhuizenErgonomie
Namen, Luxemburg
& Waals-Brabant
AfvalverwerkingGevaarlijke producten
LuikRusthuizenPsychosociale risico’s

Nationale campagnes

SectorThema
Alle sectorenRolbruggen
Diverse sectoren
(SEVESO)
Topbelading vrachtwagens
BouwsectorVallen op hoogte (ism Constructiv BoP)
BouwsectorAfbraakwerken

Er zullen ook gemeenschappelijke acties van de sociale inspecteurs op een welbepaalde dag en in een bepaalde sector plaatsvinden in het kader van het samenwerkingsprotocol dat werd gesloten tussen de arbeidsinspectiediensten ‘Toezicht op de sociale Wetten’ en TWW.

Bij een inspectie zal men eerst het beleid van de werkgever nagaan (Globaal Preventieplan, Jaarlijks actieplan…). Daarna worden de verschillende welzijnsdomeinen overlopen. De nadruk ligt natuurlijk op het thema dat voor de betrokken sector van toepassing is. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld volgt er actie: dit kan gaan van een advies (mondeling of schriftelijk) over een waarschuwing tot stopzetten van de activiteiten (als de tekortkomingen zeer ernstig zijn).

Als onafhankelijk specialist inzake preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is PreBeCo altijd inzetbaar voor, tijdens of na een inspectie. Door onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om ondernemingen en hun zaakvoerders en preventieadviseurs voor te bereiden om inspectiebezoeken als deze probleemloos te doorstaan.

Een meubelfabrikant uit Beernem en de toenmalige zaakvoerder zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor vier arbeidsongevallen. Een 22-jarige arbeider verloor bij een van de incidenten zijn rechterwijsvinger. In totaal werden boetes opgelegd van 42.000 euro, waarvan 18.000 euro met uitstel.

Winstbejag ver boven arbeidsveiligheid

De Brugse strafrechter laakte het veiligheidsbeleid bij de meubelfabrikant uit Beernem. “We kunnen niet tolereren dat er enkel en alleen uit financieel geldgewin risico’s werden gecreëerd die kunnen leiden tot arbeidsongevallen.” Het bedrijf kreeg een boete van 18.000 euro, de helft met uitstel, voor vier arbeidsongevallen die er twee jaar geleden plaatsvonden in zeven maanden tijd. De toenmalige zaakvoerder moet 6.000 euro betalen.

V.V. (22) uit Beernem werkte op 22 november 2016 nog niet zo lang bij de meubelfabrikant. Het was zijn eerste vaste job. “Sinds september dat jaar was hij hulpoperator aan de kantenlijmmachine”, aldus zijn advocaat. “Nooit kreeg hij enige opleiding daarvoor. Die dag wilde hij een blazertje van de machine afstellen, toen zijn hand werd gegrepen door de draaiende frees. De machine had nooit mogen draaien, want bij het openen van de beschermkap moet hij normaal automatisch stilvallen.” De werknemer raakte zwaargewond aan zijn rechterhand. Na liefst 5 operaties moest zijn wijsvinger volledig geamputeerd worden. “Ik was 9 maanden volledig arbeidsongeschikt en ben voor de rest van m’n leven 18 procent invalide”, vertelt de jongeman die een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro kreeg toegewezen.

“Manier van werken”

De arbeidsauditeur wees op het hoge aantal arbeidsongevallen binnen het bedrijf uit Beernem. “De primaire oorzaak is dat de machine niet was stilgelegd. Ook bij drie andere ernstige ongevallen was dat de gemene deler.” V.V. legde uit dat de beveiligingskap van de machines, die de gevaarlijke onderdelen moet afschermen, elke dag open stond. “Dat was de manier van werken bij Bauwens. De secundaire beschermingskappen kwamen zelfs bijna nooit uit de kast.”

Geldboete

De rechter veroordeelde de toenmalige zaakvoerder tot een geldboete van 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden. Bauwens NV en de huidige overnemer Nordica kregen elk een geldboete opgelegd van 18.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

(Bron: Het Laatste Nieuws)

Arbeidsveiligheid vs. tijdwinst

Het weglaten van veiligheidskappen en het negeren van andere veiligheidsvoorschriften komen helaas te vaak voor in de Belgische bedrijfswereld. De veronderstelde tijdswinst is echter vaak relatief. Door automatismen te creëren bij het toepassen van veiligheidsvoorschriften (d.m.v. opleidingen) en door te investeren in efficiënte veiligheidstoepassingen is het tijdverlies vaak te verwaarlozen.

Ten tweede verhoogt het risico op ernstige arbeidsongevallen significant. Volgens een studie van AG Insurance liep in 2015 de gemiddelde directe kostprijs voor een arbeidsongeval met 10% blijvende werkongeschiktheid op tot 125.000 euro voor de werkgever. Een deel van de kosten wordt terugbetaald door de verzekeraar. Onze ervaring leert ons echter dat dit terugbetaalde deel vermindert naarmate ondernemingen minder in regel zijn op vlak van veiligheid- en gezondheidsnormen. Om nog maar te zwijgen over stijgende verzekeringspremies voor bedrijven met een hoge arbeidsongevallengraad.

PreBeCo begeleidt in preventie

PreBeCo is gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven betreffende preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Wij zorgen ervoor dat een onderneming op een gezond (eigen) tempo groeit naar een veilige werkomgeving in de praktijk én op papier.