Arbeidsinspectie

De FOD Werk heeft voor 2019 enkele thematische als sectorale inspectiecampagnes gepland. PreBeCo kan perfect ingezet worden om deze te doorstaan.

De sociale inspectiediensten hebben hun kalender van de flitscontroles voor 2019 gepubliceerd. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook […]

Een meubelfabrikant uit Beernem en de toenmalige zaakvoerder zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor vier arbeidsongevallen. Een 22-jarige arbeider verloor bij een van de incidenten zijn rechterwijsvinger. In totaal werden boetes opgelegd van 42.000 euro, waarvan 18.000 euro met uitstel. Winstbejag ver boven arbeidsveiligheid De Brugse strafrechter laakte het veiligheidsbeleid bij de meubelfabrikant uit […]

In mei ging de Europese ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Wat moeten preventieadviseurs weten? Dit artikel is een eerste aanzet. De verordening gaat over het beheer en de verwerking van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven wil hier zeggen: iedere informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt kan worden aan een persoon. Er wordt geen […]

prebeco-reddingborden

Bijvullen met benzine leidt tot brand Een werknemer raakte ernstig verbrand tijdens het bijvullen van benzine in de brandstoftank van een machine voor het aanbrengen van isolatieschuim. Wat gebeurde er? Werknemers waren bezig met het aanbrengen (inspuiten) van isolatieschuim in een plafond van een winkelruimte. De genera­ tor en compressor, beide aangedreven met een benzinemotor, […]

Oscare is een non-profitorganisatie die met kennis van zaken en met begeestering aan de slag gaat met slachtoffers van brandwonden of andere littekens. Directeur Koen Maertens is stellig: met de juiste ondersteuning is iemand die getekend is door het leven, niet getekend voor het leven. Met Oscare trekt hij de kaart van ondersteuning, opleidingen en […]

Oscare is een non-profitorganisatie die met kennis van zaken en met begeestering aan de slag gaat met slachtoffers van brandwonden of andere littekens. Directeur Koen Maertens is stellig: met de juiste ondersteuning is iemand die getekend is door het leven, niet getekend voor het leven. Met Oscare trekt hij de kaart van ondersteuning, opleidingen en […]

Bijvullen met benzine leidt tot brand Een werknemer raakte ernstig verbrand tijdens het bijvullen van benzine in de brandstoftank van een machine voor het aanbrengen van isolatieschuim. Wat gebeurde er? Werknemers waren bezig met het aanbrengen (inspuiten) van isolatieschuim in een plafond van een winkelruimte. De genera­ tor en compressor, beide aangedreven met een benzinemotor, […]

Een Franse arbeider die het slachtoffer was van een zeer ernstig arbeidsongeval waardoor hij blind werd en verminkt raakte, ontvangt na een gerechtelijke procedure van twaalf jaar een schadevergoeding van 2,7 miljoen euro. Zijn advocaat spande een proces aan tegen het bedrijf waar de arbeider op het ogenblik van het ongeval aan het werk was. […]

Vlaanderen moet tegen 2040 volledig asbestvrij zijn, maar er zou nog meer dan 2 miljoen ton aan asbesthoudend materiaal aanwezig zijn in en rond onze woningen, scholen, bedrijven en openbare gebouwen. De Vlaamse regering steekt dan ook een tandje bij. De gemeenten zullen naast hun subsidies voor het ophalen van asbest ‘aan de bron’, ook subsidies kunnen […]