De resultaten op Europees vlak Uit een Europese studie bij 43.000 werknemers in 35 landen blijkt dat België slechter scoort dan het Europees gemiddelde van 26 procent. Opvallend is dat in België het aantal fysieke en psychosociale klachten, zoals burn-out, toeneemt. Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Werknemers tussen 40 en 55 jaar […]

Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) voor het jaar 2015 moet voor 31 maart 2016 overgemaakt worden aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Verplicht Ieder jaar moeten de werkgevers verplicht een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en […]

[separator headline=”h3″ title=”Inspectiecampagnes 2016″] Elk jaar voert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) een aantal nationale en regionale campagnes, waarbij telkens enkele sectoren in het vizier worden genomen. Met deze campagnes kunnen proactieve inspecties in een bepaalde sector zo uniform mogelijk worden uitgevoerd. Nationale campagnes – Interimsector: in het […]

Wat moet je doen bij een hartstilstand? Als iemand een hartstilstand heeft, is hij of zij bewusteloos. Controleer of er nog hartslag is en bel meteen de hulpdiensten (112). Vermeld daarbij duidelijk wie je bent, waar je je bevindt en wat het probleem precies is. Geef aan dat je denkt dat het om een hartstilstand […]

Bij Coca-Cola in Wilrijk (Antwerpen) is een werknemer om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Volgens de eerste vaststellingen werd hij geraakt door een palletiseermachine, een toestel dat lege bakken op een pallet stapelt. De precieze omstandigheden waarin dat gebeurde, maken deel uit van verder onderzoek. Het slachtoffer, een dertiger, werd naast de machine aangetroffen […]