Digitale toepassingen zijn vaak een zegen voor uw bedrijf, maar soms ook een vloek: het verkeerd gebruik ervan door uw werknemers kan immers leiden tot concentratieproblemen en zelfs burn-out. Hoe herkent u zo’n digiverslaving en wat kunt u er als werkgever aan doen? Digibesitas is het dwangmatige overgebruik van digitale toestellen zoals smartphones en tablets. […]

De ministerraad van 30 september 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen aanpast. Aanpassing De aanpassing van de voorschriften van de liften is ingegeven door Europese regelgeving waaraan moet voldaan worden vanaf 1 december 2016. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk […]

Verruiming preventiebeleid werkgever “Bedrijven krijgen controle op burn-out” Kopten verschillende artikels de afgelopen week. Sinds 1 september 2014 zijn de psychosociale risico’s op het werk opgenomen in de welzijnsreglementering. Hierdoor verruimde de wetgever de verantwoordelijkheden van de werkgever tot alle psychosociale risico’s verbonden aan het werk. Risicoanalyse psychosociale risico’s Concreet moet de werkgever door de […]

Duidelijke afspraken over waarden en normen in uw organisatie dragen bij tot een positieve werksfeer. Samen met uw medewerkers een gedragscode opstellen, leidt tot breed gedragen afspraken, die nageleefd worden. We zetten het wat, waarom en hoe van een goede gedragscode voor u op een rij. Wat? Een gedragscode is: een interne overeenkomst over gedeelde […]

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten gedaald. De ernst van de arbeidsongevallen blijft evenwel stabiel. Dat blijkt uit de recente arbeidsongevallencijfers van Preventie en Interim (PI). Tewerkstelling In 2015 presteerden de uitzendsector samen meer dan 195 miljoen uren uitzendarbeid. Dat is een toename van 7% tegenover 2014. Uitzendbureaus erkend […]

Van middelen- naar doelstellingenwetgeving De wet over welzijn op het werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Deze wet betekende een waarlijke omwenteling in de preventie van professionele risico’s. Dit vooral door te gaan van een systeem waarbij de bedrijven werd gevraagd de middelen in te voeren die door de wetgeving werden vastgelegd (ARAB) naar […]

De kans op een arbeidsongeval is sinds 2007 met een kwart gedaald. Dat blijkt tenminste uit de cijfers van arbeidsongevallenverzekeraar Baloise Insurance. Het aantal zware ongevallen daalt echter niet. Nog steeds veel zware ongevallen In 2007 opende Baloise Insurance nog een schadedossier voor één op twaalf verzekerde werknemers. Dat waren er in 2014 één op […]

Op 14 april 2016 verscheen een KB dat een aantal bepalingen rond verlichting en luchtverversing wijzigt in het KB arbeidsplaatsen. Wijziging Het KB van 25 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden brengt enkele verduidelijkingen aan en wijzigt verschillende regels […]

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging Dit jaar is het thema van de Werelddag “Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging”. […]

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers? Indien het niet mogelijk is om het normaal […]