Voorwaarden voor een aanbeveling

Een warme aanbeveling wil zeggen dat deze persoon reeds gecontacteerd is door onze klant en op de hoogte is gebracht van onze diensten. Deze persoon mag zich verwachten aan telefonisch contact door PreBeCo. We verwachten bij een warme aanbeveling dus de contactgegevens van de zaakvoerder of verantwoordelijke van het preventiebeleid.

De tegemoetkoming van 250 euro is niet cumuleerbaar in cash maar telt als korting op de volgende factuur.
Er staat geen limiet op het aantal aangebrachte aanbevelingen.

De tegemoetkoming van 250 euro wordt verrekend van zodra de aangebrachte aanbeveling heeft getekend voor de opstart van zijn of haar preventiebeleid voor een minimumbedrag van 1.500 EUR.