De overgangsperiode werd vastgelegd in artikel 47 van de PBM-verordening (Verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad).
Tijdens een workshop op 16 november 2016 in Brussel, bevestigde de Europese Commissie dat de bepalingen van het artikel 47 op de volgende manier moeten gelezen worden : alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die na 21 april 2019 gemaakt worden, zullen moeten conform de PBM-verordening zijn, zelfs die PBM waarvoor een geldige verklaring van EG-typeonderzoek bestaat volgens richtlijn 89/686/EEG. Dit betekent dat de overgangsperiode die voorzien is in de verordening misschien een marktverstoring met zich mee brengt.

De fabrikanten zullen hun volledig gamma moeten her-certificeren terwijl de aangemelde instanties waarschijnlijk niet in staat zullen zijn deze overvloed aan aanvragen tijdig te verwerken.

 

Bron: Eurogip