Eerst en vooral  wil ik starten met iedereen een goede gezondheid toe te wensen namens heel ons team!

Met PreBeCo willen we maximaal meewerken aan de indijking van de verspreiding van het corona virus. Zelfs na de periode van de “Lock Down” gaan we hier nog heel actief op moeten focussen. Hoe sneller iedereen terug reglementair, veilig en zonder zorgen aan het werk kan, hoe sneller we kunnen ontwaken uit deze “vreemde” periode…

Via verschillende bronnen krijgen jullie ongetwijfeld tips en trics om financieel jullie bedrijf gezond te houden. Hinderpremie en uitstel lening zijn hoogstwaarschijnlijk één van de meest frequente zoektermen in maart 2020. Al deze “hulpmiddelen” zijn goed nieuws en zeer welkom als je de dag van vandaag ondernemer/zaakvoerder bent. Nu we toch al enkele weken weg zijn in deze crisis moeten bedrijven ook vooruit durven kijken. Het werk terug opnemen en gezond/veilig verder bouwen aan uw en uw mensen hun toekomst.

Bedrijven alsook de Belgische economie zijn deze dagen aan het bloeden… maar het is onze eigen verantwoordelijkheid om ze terug te laten bloeien!

De Federale overheid heeft adhv een Ministrieel besluit op 18/03/2020 enkele verplichtingen opgelegd voor bedrijven die werken in, en na het corona tijdperk. Ze hebben dit gedaan om besmetting en overdracht van het Covid-19 (Corona) virus tegen te gaan. Net zoals bij elk ander arbeidsrisico moeten de nodige preventiemaatregelen getroffen worden nadat je de (verplichte) risicoanalyse hebt uitgevoerd. Zo niet kan/zal het bedrijf gesanctioneerd worden, of erger nog, verplicht moeten sluiten op basis van het MB van 18.03.2020 (art. 2).

Wij stellen voor dat u zich focust op omzet genereren om de moeilijke dagen te overleven en wij zorgen ervoor dat u dit kan en mag doen in deze bizarre tijden.

Indien jullie hulp nodig hebben bij:

 • Het opstellen van een risicoanalyse in functie van het Ministerieel besluit van 18/03/2020
 • Het organiseren en geven van een toolboxmeeting (voor arbeiders of bedienden)
 • Het opstellen of gebruiken van checklist m.b.t. COVID 19

Hebben wij al heel veel zaken uitgewerkt en gebundeld in een “Corona pakket”.

Dit pakket hebben wij samengesteld om jullie te helpen in deze lastige tijden en krijgen jullie gratis als wij u verder mogen begeleiden.

Het is niet onze gebruikelijke manier van communiceren of contact leggen maar persoonlijk contact is deze dagen niet verantwoord.  Wij hopen dat jullie zo gespaard blijven van (nog meer) miserie/problemen/werkverlet/… en dat jullie zo snel mogelijk terug op volle toeren kunnen werken en euro’s verdienen.

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@prebeco.be.

Blijf gezond en zorg mee voor uw gezondheid en die van anderen!

 

Gezonde en veilige groeten,

Steven Verbeek

Een Belgische houtzagerij werd veroordeeld tot het betalen van een hoge geldboete voor een zwaar arbeidsongeval waarbij een uitzendkracht twee vingers verloor.

Het ongeval

Op 7 december 2015 was een twintigjarige Franse geneeskundestudent als uitzendkracht aan de slag bij een Belgische houtzagerij. De arbeiders toonden hem bij aankomst hoe hij hoeken van een paneel moest zagen met een zaagmachine, maar legden niet uit hoe deze gestopt kon worden. Ook moest hij vier platen tegelijk zagen om tijd te winnen.

Toen de machine blokkeerde, wilde de student de stukjes hout verwijderen. Hierdoor kwam zijn hand terecht in de machine. Als gevolg moesten twee vingers geamputeerd worden en liep hij verschillende breuken op aan zijn andere vingers. De student moest door het arbeidsongeval zijn studies stopzetten.

 

Het vonnis

Volgens het arbeidsauditoraat mocht de uitzendkracht niet tewerkgesteld worden aan de machine. Hij had immers geen opleiding genoten en onvoldoende instructies gekregen. Het bedrijf vroeg echter een milde straf omdat ze door een recente schaalvergroting net gestart waren met werken met uitzendkrachten. Ondertussen hebben ze een structureel onthaalbeleid ontwikkeld.

De rechtbank veroordeelde de houtzagerij tot een geldboete van 21.600 euro, waarvan 7.200 euro effectief.

 

Bron: hln.be
Bron : prevent

In de Antwerpse Kempen kwam een 60-jarige man om het leven tijdens het leveren van kippenvoer in een pluimveebedrijf. Het dossier kwam voor de correctionele rechtbank.

Samenloop van omstandigheden

In juni 2017 werd door een veevoederbedrijf uit Brugge meel geleverd aan een kippenboer. De transporteur, een oudere werknemer met veel ervaring, kwam bij het leveren onder een onstabiele silo terecht en liet het leven. Het bleek te gaan om een aaneenschakeling van feiten en foute communicatie.

De vrachtwagenbestuurder had zijn voertuig gepositioneerd bij een verkeerde silo, die al meerdere jaren niet meer in gebruik was en niet meer onderhouden werd. Dat kwam doordat hij nog nooit op het erf was geweest; de gebruikelijke chauffeur was niet beschikbaar, dus moest hij deze vervangen. Bovendien kwam hij veel later ter plaatse dan gepland, en de zaakvoerder van het pluimveebedrijf was niet meer aanwezig. De bestuurder had de aanvoerbuis dan maar aangekoppeld op de eerste silo die hij tegenkwam, maar werd terechtgewezen door een werknemer van de kippenboerderij, die hem duidelijk maakte dat de lading voor een andere silo bestemd was. De bestuurder begon de afvoerbuis weer los te koppelen, waardoor het gevaarte kantelde: de silo was niet verankerd en stond met zijn poten scheef op vier betonnen blokken in de modderige ondergrond. De bestuurder kwam onder de silo terecht en werd verpletterd.

 

Onopzettelijke doding

Bij een dodelijk ongeval komt niet alleen de bevoegde inspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk de situatie bekijken, maar ook het parket komt ter plaatse. Als gevolg van beide bezoeken werd het dossier aanhangig gemaakt bij de correctionele rechtbank. De arbeidsauditeur, die optrad als openbaar aanklager, oordeelde dat niet enkel de kippenboer in de fout was gegaan, maar ook de beide zaakvoerders van het veevoederbedrijf. De argumentatie hiervoor luidde dat deze laatsten hadden nagelaten om de nodige veiligheidsinstructies mee te geven aan hun chauffeur-werknemer.

Dat werd ontkend, maar het veevoederbedrijf kon geen bewijs leveren: veiligheidsrichtlijnen werden in het bedrijf uitsluitend mondeling overgemaakt en bestonden hoofdzakelijk uit de instructie dat de chauffeurs niet mochten leveren als er zich een onveilige situatie voordeed. De argumentatie van de verdediging luidde dat de zaakvoerders van het veevoederbedrijf niet elk erf voorafgaand konden gaan bezoeken om uit te maken of het overladen van het dierenvoer wel degelijk in goede omstandigheden kon verlopen. Maar die redenering vond de correctionele rechtbank duidelijk te zwak. Dat neemt niet weg dat de rechter het gebeuren ook niet als een persoonlijke fout van de zaakvoerders beschouwde. Het was dan ook de veevoederfirma zelf die veroordeeld werd tot een boete van 30.000 euro (waarvan 6.000 euro effectief). De kippenboer daarentegen kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel.

 

Nalatigheid van beide werkgevers

De chauffeur had blijkbaar geen duidelijke informatie gekregen over wat van hem ter plaatse precies werd verwacht (in dit geval: welke silo’s moesten worden bevoorraad), er had geen duidelijke communicatie plaatsgevonden over het precieze uur van levering, en er was ook geen sprake van een toegangscontrole (laat staan een begeleiding) tot de kippenkwekerij. Zowel de uitbater van de kippenboerderij als de zaakvoerders van het veevoederbedrijf zijn hier in belangrijke mate tekortgeschoten op het vlak van informatieoverdracht. Aangezien er niets op papier stond, kon het tegendeel niet worden bewezen.

De pluimveehouder onderging het zwaarste verdict omdat hij verzuimd had om een onveilige en verkommerde situatie ofwel te saneren ofwel de toegang ertoe te verbieden via signalisatie of een omheining.

 

Bron: hln.be (1, 2)
Bron : prevent

Cursus praktisch blussen

Flexibel, op maat en efficiënt. Het zijn drie kernwoorden waarmee de filosofie van OpTraCo perfect omschreven kan worden. Het is ons zeer duidelijk dat bedrijven behoefte hebben aan dienstverlening die zich aanpast naar hen en niet andersom. De opleiding die we afgelopen vrijdag verzorgden voor een Tongers schildersbedrijf is een perfect voorbeeld van hoe onze filosofie zich uit in de praktijk.

Johan Hermans Schilderwerken BVBA is een gerenommeerd schildersbedrijf uit Tongeren dat kwalitatief hoogstaand schilderwerk levert. Eerder dit jaar liet de zaakvoerder, Johan Hermans, door PreBeCo een veiligheidsaudit uitvoeren. Ondanks een blanco arbeidsongevallenstatistiek wil hij graag vooruit met de veiligheid binnen het bedrijf. Om dit te realiseren koos Johan voor professionele begeleiding van PreBeCo.

Uit de audit bleek dat er behoefte was aan vorming van het personeel op vlak van veiligheid. Niemand in het bedrijf had tot dusver een opleiding EHBO gevolgd. Daarenboven was er amper ervaring met het blussen van beginnende branden. Johan had eerder naar opleidingen gezocht maar zag het niet zitten om zijn personeel twee volledige dagen te moeten missen voor alleen de opleiding EHBO.

Een efficiënte combinatie-opleiding

Via OpTraCo boden we dit schildersbedrijf de ideale oplossing: een combi-opleiding waarbij we op een halve dag de essentie van EHBO en praktisch blussen overbrengen naar al het personeel. De interactieve opleiding begon met een korte maar krachtige theorieles over brand en blusmiddelen. Daarna werd deze theorie omgezet naar praktijkervaring door enkele begeleide blusoefeningen te doen. Na dit leuke intermezzo behandelde we het theoriegedeelte over EHBO om ook hier de theorie snel te vertalen naar de praktijk.

Op slechts vier uur tijd leerden we vijf personen de essentie van het blussen van beginnende branden en het toedienen van eerste hulp. Iedereen kan nu blussen met branddekens en draagbare brandblussers. Ook weet iedereen nu hoe men moet reanimeren, manueel én met behulp van een AED toestel.

Op locatie naar keuze

Het merendeel van onze opleidingen verzorgen we in-house (bij de klant op het bedrijf). Dit bespaart de klant veel tijd en moeite én het personeel is snel terug inzetbaar. Echter is het voor sommige bedrijven niet opportuun om dit binnenshuis te organiseren. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om de opleiding bij ons te laten doorgaan. Dit was voor het eerst het geval, en met succes!

Het nuttige aan het aangename koppelen

De sfeer was optimaal. Ook al behandelen we tijdens onze opleidingen uiterst serieuze zaken. Leerstof blijft vooral goed hangen als het in een leuke sfeer wordt overgebracht. Daarnaast kan men opleidingen altijd zodanig organiseren dat het gekoppeld wordt aan een teambuilding. Op het einde was iedereen tevreden van de opleiding. Johan was natuurlijk blij dat hij zijn personeel niet meerdere dagen moest afgeven. Om een goede en snelle dienstverlening te kunnen blijven bieden is het nu eenmaal moeilijk om veel tijd te vrij te maken voor opleidingen.

Super interessant, geen onnodige info maar wel de essentie.

Wij bedanken de cursisten alvast voor hun aandacht en oprechte interesse. Hopelijk zullen ze de opgedane leerstof nooit moeten gebruiken. Ze hebben alvast de nodige kennis en ervaring om in te grijpen indien nodig. Daarenboven heeft de zaakvoerder alweer een stap gezet naar een 100% veilige onderneming.

 

Een 17-jarige student metaalbewerking heeft onder meer zijn school en het bedrijf waar hij stage liep, Briers Metaalwerken, voor de rechter gedaagd na een zwaar arbeidsongeval. Op 1 februari 2018 was de jongeman aan het werken met een plooibank, toen zijn handen onder de messen terechtkwamen. Hij verloor zijn linkerhand en vier vingers van zijn rechterhand. De zaakvoerder van het Diepenbeekse bedrijf, het bedrijf zelf, de directeur van de school en de directeur van de scholengemeenschap riskeren allemaal een geldboete van 20.000 euro.

De jongeman had destijds net de overgang gemaakt naar de nieuwe school in Bilzen en zat in het vijfde middelbaar. Volgens het leerplan moest hij een stage doen en nadat hij zelf geen stageplaats gevonden had, viel men terug op een lijst van stagebedrijven die ter beschikking staan van de school. Zo kwam hij terecht bij een bedrijf uit Diepenbeek. Daar kreeg hij de opdracht om lange dunne deltaplaten te plooien met behulp van de plooimachine.

Die bewuste donderdagnamiddag raakte de jongeman gekneld in de machine. Toen hij een correctie wilde doorvoeren, duwde hij per ongeluk de voetbediening in. Op die manier kwamen de messen naar beneden. Aan zijn handen liep hij een plet- en scheurtrauma op. Uiteindelijk konden de specialisten zijn hand wel terugplaatsen, al werd zijn voorarm met enkele centimeters ingekort. Zijn rechterhand werd operatief gefixeerd. Door de gebeurtenissen heeft de jongeman blijvende hinder bij het schrijven en computeren en kan hij geen zware fysieke arbeid meer leveren. Hij ging zich meer focussen op informatica met een speciale muis als hulpmiddel. De precieze schadevergoeding kan dan ook onmogelijk nu al bepaald worden.

“Gebrek aan risicoanalyse”

De jongeman nam een advocaat onder de arm en daagde zowel de werkgever als de school voor de rechtbank. “Er was een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan een risicoanalyse en de opgelopen schade”, vat zijn advocaat samen. “Het bedrijf had nooit op de lijst van stageplaatsen mogen staan.”

De procureur vorderde vier keer een geldboete van 20.000 euro. “Er was geen aangepaste beveiliging, geen goed functionerende noodknop en de plooibank beschikte niet over veiligheidsinstructies. De jongen had bij zijn stagebegeleider al laten weten dat zijn stage niet aangenaam was en dat hij onder druk werd gezet sneller te werken. De school organiseerde geen introductiesessie en deed geen onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen bij het bedrijf.”

“Dit heeft niemand gewild”

De 74-jarige zaakvoerder vertelde dat hij al 35 jaar met dezelfde machine werkte. Zijn advocaat onderstreepte dat er wel degelijk uitleg was gegeven over de werking van het toestel. De schooldirecteur legde uit dat er nog al stages werden georganiseerd bij het bedrijf, zonder problemen rond veiligheid. Vanuit de scholengemeenschap klonk het dat deze partij niets met veiligheid te maken heeft. Zij hopen allemaal de vrijspraak. “Wat gebeurd is, heeft niemand gewild”, benadrukte de schooldirecteur op het einde van de zitting. Het vonnis staat voorlopig gepland op 17 januari.

(Bron: HLN)

Beter voorkomen dan genezen

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website. PreBeCo begeleidt bedrijven bij het opzetten van een sterk preventiebeleid. Preventie vraagt tijd, kennis en de nodige administratie. Onze professionals nemen dit volledig uit handen van de interne preventieadviseur en de zaakvoerder. Vraag hier je gratis veiligheidsaudit aan!

prebeco-logo-header-optimized

In april 2015 viel een man die als uitzendkracht aan de slag was bij een bouwbedrijf, acht meter naar beneden door een gat in een dak. Enkele dagen na het ongeval bezweek hij aan zijn verwondingen. Op 13 november 2019 vond het proces over dit arbeidsongeval plaats in Luxemburg.

Slachtoffer opgeroepen als versterking

Volgens de Luxemburgse arbeidsinspectie was er op de dag van het ongeval veel wind. Daarom riepen twee werknemers van het bedrijf, die een dakplaat aan het vervangen waren, de hulp in van het slachtoffer. De man kreeg een korte veiligheidsbriefing. In plaats van eerst een nieuwe dakplaat te halen en dan pas de oude plaat weg te nemen (wat logischer zou zijn geweest), waren de werknemers omgekeerd te werk gegaan. Daardoor viel het slachtoffer in dit onbeveiligde gat met een dodelijke afloop als gevolg.

Geen veiligheidsmaatregelen

De arbeiders droegen geen beschermingsmiddelen en het slachtoffer, dat niet gewoon was om op daken te werken, was niet de geschikte persoon voor een dergelijke interventie. Volgens de wetsdokter hield het ernstige hoofdletsel van het slachtoffer rechtstreeks verband met zijn val, ondanks de tijd – enkele dagen – tussen het ongeval en het overlijden van de werknemer.

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Het bedrijf was ervan overtuigd geen enkele fout te hebben begaan. Volgens de vertegenwoordiger van het parket was het overlijden van het slachtoffer echter het gevolg van een gebrek aan voorzorgsmaatregelen van het bedrijf. Het ongeval zou niet gebeurd zijn indien het gat in het dak beveiligd was. De twee werknemers hadden weliswaar aan het slachtoffer gezegd dat hij zich niet in de buurt van het gat mocht begeven, maar dit kan niet als een veiligheidsopleiding beschouwd worden.

(Bron: rtl.lu)

Meten is weten

Zoals in zo veel gevallen dacht ook deze werkgever met alles in orde te zijn. Uiteindelijk blijkt dit helemaal niet het geval te zijn, met alle gevolgen van dien. Wees daarom proactief en laat uw onderneming auditeren op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Voor slechts € 250,00 komt een opgeleid medewerker ter plaatse om samen met de verantwoordelijke een uitgebreide vragenlijst te overlopen. Als resultaat ontvangt u een volledig overzicht met de zaken die actie vereisen en bespreken we samen waar wij u in kunnen ondersteunen. Aarzel dus niet en contacteer ons voor meer informatie over onze veiligheidsaudit.

Opleiding brand blussen met kleine blusmiddelen

Enkele weken geleden verzorgden we een opleiding ‘praktisch blussen’ bij het afvalverwerkend bedrijf ‘Remondis De Vocht‘ in Rumst. Bij deze klant bieden we effectief 360° preventie aan. Want naast opleidingen bieden we ook begeleiding op vlak van arbeidsveiligheid (PreBeCo) en brandveiligheid (FirSaCo).

Opleiding brand blussen met kleine blusmiddelen

Bedrijfsleider Florens De Meyer leert hoe men het blusdeken correct gebruikt.

Florens De Meyer, bedrijfsleider:

“Voor Remondis De Vocht is veiligheid een speerpunt! Twee weken geleden organiseerden we samen met OpTraCo voor al onze werknemers een opleiding praktisch blussen, zodat zij bekwaam zijn een beginnende brand te blussen indien het zich toch moest voordoen. De opleiding van OpTraCo is zeer goed gelopen! Het theoretische gedeelte werd goed ondersteund door beeldmateriaal en het praktisch gedeelte is niet alleen interessant, maar past zeker ook in het kader van een teambuilding.”

We bedanken uiteraard alle werknemers van Remondis De Vocht voor hun aandacht en medewerking. We hopen het personeel nog bewuster te hebben gemaakt op vlak van brandveiligheid. We zijn er alvast van overtuigd dat iedereen in het bedrijf nu zonder problemen kan ingrijpen bij een beginnende brand!

Interesse in onze no-nonsense opleidingen? Bezoek de opleidingenpagina op onze website of neem contact op via info@optraco.be !

De Vlaamse regering gaat volgend jaar 23 miljoen euro besparen op de subsidies die kleine en middelgrote ondernemingen konden krijgen voor opleidingen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). Voor middelgrote ondernemingen wordt het maximumbedrag voor die opleidingen gehalveerd. “Het is logisch dat bedrijven zelf extra investeren in opleidingen”, zegt de minister, die benadrukt dat er niet wordt bespaard op innovatie. 

De Vlaamse regering zet niet alleen de schaar in de cultuursubsidies, ook bedrijven zullen vanaf volgend jaar op bepaalde vlakken minder geld krijgen. Vooral de kleine en middelgrote bedrijven zullen dat voelen. Zo daalt het budget van de populaire “KMO-portefeuille” met een derde. Die subsidies gebruiken bedrijfsleiders voor opleidingen, of als ze advies nodig hebben bij bijvoorbeeld hun communicatie.

In totaal verdwijnt er 23 miljoen euro uit de KMO-portefeuille, terwijl er vorig jaar nog 61,4 miljoen werd toegekend. Kleine ondernemingen konden maximaal 10.000 euro aanvragen bij het agentschap voor innoveren en ondernemen (VLAIO), voor middelgrote was dat 15.000. Voor allebei wordt dat plafond vanaf 1 januari verlaagd naar 7.500 euro.

Gemiddelde

Maar volgens het kabinet van de minister vraagt het gemiddelde kleine bedrijf via de KMO-portefeuille ongeveer 1.000 euro steun aan. Voor een middelgrote onderneming is dat gemiddeld iets minder dan 2.000 euro. “Dat moet je wel meenemen bij de evaluatie van deze maatregel”, zegt Crevits. “Dat plafond werd dus bijna nooit gehaald.”

Met het nieuwe plafond zullen in de praktijk maar een beperkt aantal bedrijven een lager steunbedrag krijgen

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V)

“Er is overleg geweest met de sector”, benadrukt Crevits. “Daarom is er ook een verschil in de steun die kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen kunnen krijgen.” Kleine ondernemingen kunnen vanaf januari nog 30 procent van hun opleidingssubsidie terugkrijgen, voor middelgrote is dat 20 procent. “En op innovatie wordt er niet bespaard”, zegt de minister.

“Bij sommige steunmaatregelen kon je je de vraag stellen wat er juist het nut van was. Zo bestond er steun voor opleidingen tot dierentolk of hypnotiseur”, zegt Vlaams Parlementslid voor Open VLD Maurits Vande Reyde. “Ik wil het niet in het belachelijke trekken, maar deze besparing biedt wel de kans om de minder nuttige opleidingen eruit te halen, en dat geld efficiënter in te zetten.”

Lasten verlagen

Toch reageert ondernemersvereniging UNIZO “geschrokken”. “Net als voor werknemers is het voor ondernemers belangrijk om levenslang te blijven leren”, zegt bestuurder Danny Van Assche. “Die KMO-portefeuille is een goede stimulans om je constant bij te scholen. Nu die met een derde vermindert, valt die stimulans voor sommigen weg.” Zo waren er bedrijven die verschillende aanvragen indienden, zegt Van Assche, en zij zullen wel een impact voelen.

Zelfstandigenorganisatie NSZ vraagt dat het geld dat vrijkomt door de besparing, wordt geïnvestereerd in een verlaging van de belastingen die ondernemers betalen. “Op zich zijn we niet tegen een daling van de subsidies”, zegt woordvoerster Christine Mattheeuws. Er moet daarom een tabel komen waarin duidelijk wordt waarin de 23 miljoen precies wordt geïnvesteerd, vraagt het NSZ.

Ik denk dat ondernemers minder afhankelijk zijn van subsidies dan bijvoorbeeld de cultuursector. Zij willen gewoon ondernemen. Punt

Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open VLD

“Bedrijven en ondernemers hebben vooral nood aan lagere lasten en minder regels, niet aan subsidies”, zegt ook Vande Reyde, die bijvoorbeeld spreekt van “pestbelastingen op lokaal niveau”. “Ik denk dat ondernemers minder afhankelijk zijn van subsidies dan bijvoorbeeld de cultuursector. Zij willen gewoon ondernemen. Punt.”

(Bron: VRT)

“Ik kan nog alles met mijn prothese, zelfs op hakken lopen”, blijft Marjolijn Vandenbussche uit Brugge haar positieve zelf. De 33-jarige vrouw verloor dit voorjaar haar linker onderbeen na een zwaar arbeidsongeval. De alleenstaande moeder stelde zich donderdagmorgen burgerlijke partij tegen haar voormalige werkgever. Die sprong volgens het arbeidsauditoraat onvoorzichtig om met de veiligheid op de werf. Bouwonderneming Van Robays vraagt de vrijspraak.

De 33-jarige Marjolijn Vandenbussche is van geen kleintje vervaard. De Brugse ging in het voorjaar van 2018 als enige vrouw aan de slag bij bouwonderneming Van Robays in Zulte. “De mannen waren aanvankelijk wat sceptisch tegenover mij”, vertelt de vrouw. “Ik heb enkele malen moeten incasseren, maar uiteindelijk zagen ze ook wel in dat ik mijn job goed en graag uitvoerde.” Zes maanden na haar indiensttreding liep het mis. Marjolijn was op 1 oktober met vier collega’s aan het werk op een werf in Waregem. Ze moest er een Bobcat (klein graafmachine op wielen, n.v.d.r.) via een schuine laadplaat op een vrachtwagen rijden. Het gevaarte ging plots aan het schuiven en kantelde.

In een reflex zette Marjolijn haar linkervoet op de grond, maar daarbij kwamen haar voet en onderbeen klem te zitten. “Mijn collega’s hebben de Bobcat met een stang omhoog gelift en mij eronderuit getrokken. Het zag er meteen niet goed uit. Ik wilde eigenlijk dat ze mijn onderbeen al een dag na het ongeval zouden amputeren, maar de dokters zagen nog te veel progressiemarge. Op 17 april is mijn linker onderbeen toch geamputeerd tot 10 centimeter onder de knie. Er zat geen vooruitgang meer in.”

Ik wilde eigenlijk dat ze mijn onderbeen al een dag na het ongeval zouden amputeren, maar de dokters zagen nog te veel progressiemarge. Op 17 april is mijn linker onderbeen toch geamputeerd tot 10 centimeter onder de knie. Er zat geen vooruitgang meer in

Marjolijn Vandenbussche

Al eerder ongeval

Het arbeidsauditoraat stelde na het zware ongeval een onderzoek in naar de werkomstandigheden op de werf. “Daarbij kwamen verscheidene tekortkomingen naar boven”, vertelde de arbeidsauditeur. “De gordel van de Bobcat werkte niet naar behoren en het deurtje aan de linkerkant van het voertuig was weggehaald. Bovendien werd er geen periodieke controle uitgevoerd op het werktuig en waren er geen schriftelijke instructies aanwezig om met de Bobcat te werken. Een jaar eerder vond in het bedrijf al eens een ongeval plaats met hetzelfde type Bobcat. Blijkbaar werden daar geen lessen uitgetrokken.”

48.000 euro boete?

Bouwonderneming Van Robays hangt een boete van 48.000 euro boven het hoofd. Het bedrijf vraagt evenwel de vrijspraak. “Onze cliënt kan alles doen om te voldoen aan de welzijnswetgeving, maar daarnaast moet er medewerking zijn vanuit de werknemers”, pleitte hun advocate. “De ontbrekende deur waarvan sprake was eigenlijk een beschermende bar. Zelfs als die er was geweest, had het slachtoffer nog haar voet kunnen zetten. De bar werd volgens de werknemers weggenomen om makkelijker te kunnen werken. Dat kan mijn cliënt toch niet aangerekend worden? Bovendien ligt er in de eetplaats van de werknemers een gedetailleerde handleiding om met de Bobcat te werken. Dat dat document eventueel niet gelezen werd, is geen onzorgvuldigheid van het bedrijf. Het slachtoffer verklaarde overigens dat ze de dag van haar indiensttreding een opleiding kreeg over het werken met de Bobcat.”

De ontbrekende deur waarvan sprake was eigenlijk een beschermende bar. Volgens de werknemers werd de bar weggenomen om makkelijker te kunnen werken. Dat kan mijn cliënt toch niet aangerekend worden?

Advocate van Bouwonderneming Van Robays

Marjolijn woonde zelf het proces bij en vordert voorlopig een schadevergoeding van 12.500 euro. De vrouw is een alleenstaande moeder met twee kinderen en heeft het financieel niet breed. “Ik moet aangepaste schoenen en broeken dragen, maar heb niet het geld om die aan te kopen. De arbeidsongevallenverzekering komt dan wel op sommige gebieden tussen, maar dekt lang niet alle kosten.”

Kindjes

Ondanks haar handicap blijft Marjolijn opvallend positief in het leven staan. “De mensen gapen wel veel, maar voor de rest heb ik met mijn prothese eigenlijk geen problemen. Ik kan er echt alles mee doen, zelfs op hakken lopen. Vorige week heb ik voor de eerste keer gefietst en dat ging relatief vlot. Ik ben nu toe aan mijn vierde tijdelijke prothese en ben aan het wachten op een definitief model. Volgend jaar mag ik normaal opnieuw aan het werk, al zal ik mijn oude job niet meer kunnen uitvoeren. Wat ik dan wel zal doen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Hoe mijn kinderen op mijn prothese reageren? Mijn jongste is vijf jaar en reageert goed, vooral omdat ik zelf goed met mijn situatie omga. Mijn oudste is negen en zit er wat meer mee in. Ze heeft vooral schrik van de reactie van andere kindjes.” Uitspraak op 24 oktober.

(Bron: HLN)

Het belang van preventie

De arbeidsongevallen graad in ons land ligt veel te hoog. In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op weg naar of van het werk. Een goed preventiebeleid dat wordt opgevolgd door en gecommuniceerd naar alle werknemers is daarom van enorm belang om drama’s als deze te vermijden. Naast het verlies voor de familie en de al bij al milde straf voor de werkgever is dit ook een zeer traumatische ervaring voor de andere medewerkers.

Een goed preventiebeleid beschermt zowel de werknemer als de werkgever!

Een goed preventiebeleid en de aanwezigheid van een veiligheidscultuur zijn uiteraard geen garantie om arbeidsongevallen te vermijden. Wel is het zo dat arbeidsongevallen minder voorvallen als werknemers voldoende gestimuleerd en herinnerd worden door collega’s en leidinggevenden. Door regelmatig tijd en aandacht te besteden aan veiligheidsthema’s zijn werknemers zich meer bewust van potentiële risico’s en hoe hier mee om te gaan. Door in een professionele omgeving veel met preventie bezig te zijn is men hier ook vaker mee bezig buiten de werkuren.

 • Lager risico op kwetsuren
 • Beter bewustzijn op de werkvloer en daarbuiten

Ook voor werkgevers heeft een goed preventiebeleid grote voordelen. Door in te zetten op arbeidsveiligheid daalt het risico op arbeidsongevallen wat de nodige financiële voordelen met zich meebrengt. Ook poetst een goede veiligheidscultuur het imago van een onderneming op wat kan leiden tot meer opdrachten. Als een preventiebeleid ook administratief sterk wordt opgevolgd kan de werkgever weinig of niets ten laste gelegd worden als het noodlot alsnog toeslaat.

 • Minder arbeidsongevallen en bijgevolg minder absenteïsme
 • Lagere verzekeringspremies
 • Sterker bedrijfsimago
 • Meer potentiële opdrachten
 • Geen risico bij schuldeisen ten gevolge van arbeidsongevallen
 • Geen extra tijdverlies en boetes bij spontane controles

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website. PreBeCo begeleidt bedrijven bij het opzetten van een sterk preventiebeleid. Preventie vraagt tijd, kennis en de nodige administratie. Onze professionals nemen dit volledig uit handen van de interne preventieadviseur en de zaakvoerder. Vraag hier je gratis veiligheidsaudit aan!

prebeco-logo-header-optimized

De sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020. Een doeltreffende organisatie van deze verkiezingen vereist van de ondernemingen een belangrijke inzet van mensen en middelen. Deze inspanningen zijn echter een uitstekende investering op termijn. De sociale verkiezingen zijn immers geen doel op zich, maar leiden tot de samenstelling van inspraakorganen waarin vruchtbaar sociaal overleg op ondernemingsvlak kan plaatsvinden: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. De sociale verkiezingen verlopen volgens een zeer strikte procedure. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting gegeven worden bij deze wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de nieuwigheden in de wetgeving.
Meer informatie over deze sessies vind je op de Evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid.

(Bron: FOD WASO)