Dodelijk arbeidsongeval Poperinge

Een glasbedrijf uit Poperinge heeft een geldboete van 21.600 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor een dodelijke arbeidsongeval bij de realisatie van een appartementsgebouw nabij het station. Daarbij kwam een 41-jarige arbeider drie jaar geleden om het leven. De Poperingenaar verloor zijn evenwicht door een gekanteld glasraam en viel acht meter naar beneden.

De Brugse strafrechter toonde zich al bij al mild voor de werkgever uit Poperinge. Hij legde het glasbedrijf 21.600 euro boete op, maar daarvan moet het slechts de helft betalen. “Ze leverden na het ongeval immers inspanningen op vlak van welzijn en arbeidsveiligheid”, stelde de rechtbank in haar vonnis. Het bijzonder tragische ongeval dateert van 25 april 2016. In de Ieperstraat in Poperinge werd toen volop gewerkt aan de realisatie van residentie Hof van Vlaanderen. Het plaatselijke glasbedrijf stond in voor de plaatsing van de ramen in de veertien appartementen.

Val van acht meter

De dag van de feiten waren werknemers van het bedrijf bezig met het afleveren van een glaspartij. Het slachtoffer stond samen met een collega op de derde verdieping van het flatgebouw. “De mannen moesten glas aannemen die met een kraan waren omhoog gehesen”, vertelde de advocaat van zijn vrouw en dochter vorige maand. “Zijn collega moest op een bepaald moment binnen iets halen en liet het glasraam daarom rusten op het balkon.” Wellicht door een hevige windstoot ging het venster aan het kantelen. De arbeider kon het gewicht niet alleen dragen en verloor zijn evenwicht. De man slaagde erin om zich nog even vast te klampen aan de balkonrand, maar kon zich niet vasthouden. Hij viel uiteindelijk acht meter naar beneden en belandde met een harde smak op het voetpad, voor de ogen van zijn collega’s. De hulpdiensten reanimeerden de man nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.

Geen veiligheidsbeleid

De dienst Toezicht Welzijn op het Werk stelde op de werf verschillende gebreken vast. “Het balkon waarop het slachtoffer werkte, was oorspronkelijk afgeschermd met een balustrade”, sprak de arbeidsauditeur. “Omdat ook een bok moest naar boven gehesen worden, werd de afsluiting weggenomen. Achteraf werd ze echter nooit teruggeplaatst.” Uit de verhoren van de medewerkers bleek volgens het arbeidsauditoraat dat de onderneming geen veiligheidsbeleid had. “Ze vertelden dat ze op de werf geen helm droegen en er geen verlichting was om in het donker te werken. Een liftschacht bleek ook niet afgeschermd te zijn. De werknemers stelden zich daar zelf vragen bij.” De vrouw van het slachtoffer en zijn 19-jarige dochter stelden zich burgerlijke partij voor elk 15.000 euro, maar hun vordering werd door de rechter ongegrond verklaard. Een werkgever geniet volgens de wet immers burgerlijke immuniteit bij arbeidsongevallen van werknemers. In dergelijke gevallen is het de arbeidsongevallenverzekeraar die de schade uitbetaalt.

(Bron: HLN)

Het belang van preventie

De arbeidsongevallen graad in ons land ligt veel te hoog. In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op weg naar of van het werk. Een goed preventiebeleid dat wordt opgevolgd door en gecommuniceerd naar alle werknemers is daarom van enorm belang om drama’s als deze te vermijden. Naast het verlies voor de familie en de al bij al milde straf voor de werkgever is dit ook een zeer traumatische ervaring voor de andere medewerkers.

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website.

Arbeidsreglement online

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.).

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar de sociaal inspecteur – directiehoofd die bevoegd is voor het grondgebied waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld is gelegen. Het gaat hierbij over een jaarlijks gemiddelde van meer dan 20.000 arbeidsreglementen of wijzigingen die worden neergelegd bij de verschillende directies van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten (24.854 in 2018).

Een website die het leven van de werkgever eenvoudiger zal maken

Elke werkgever kan voortaan zijn arbeidsreglement of de wijziging ervan online neerleggen via www.arbeidsreglement.belgie.be (NL), www.reglementdetravail.belgique.be (FR), www.arbeitsordnung.belgien.be (DE). De toegang gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme. Het systeem om zich te identificeren is hetzelfde als voor de andere online diensten van de overheid (bv. Tax on web). Dit staat garant voor een betrouwbare omgeving, die zeker is en beveiligd, telkens de gebruiker zich verbindt.

De website is zeer intuïtief en gemakkelijk te gebruiken. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn arbeidsreglement (of de wijziging ervan) en de bijlagen elektronisch op te laden in pdf-formaat. De website maakt het ook mogelijk om een verzoeningsprocedure op te starten bij de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten, wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor de opstelling of de wijziging van het arbeidsreglement.

De documenten die elektronisch worden opgeladen, worden onmiddellijk (automatisch) doorgestuurd naar de interne toepassingen van de administratie. Bijgevolg krijgen de werkgevers sneller dan vroeger een ontvangstbewijs met de vermelding dat zij hebben voldaan aan hun verplichting om een kopie van hun arbeidsreglement of de wijziging ervan op te sturen.

De website is vanaf heden online.

(Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Een stap in de goede richting

Bij PreBeCo zijn we zeer tevreden met zulke initiatieven van de overheid. Als werkgever is het een hele opdracht om ten allen tijden in regel te blijven met de vigerende wetgeving. Een van de redenen hiervoor zijn onder meer de verouderde structuren bij onze overheidsdiensten. Moderniseringen als deze zijn dus alleen maar aan te moedigen. Toch zijn we van mening dat men op vlak van digitalisering nog sneller moet schakelen. Zelf maken we sinds jaar en dag gebruik van een online systeem om onze klanten van dienst te zijn. Papier weren uit onze kantoren is een stap richting een efficiëntere en groenere economie.

Wilt u weten of uw arbeidsreglement nog voldoet aan de huidige vereisten? Informeer naar onze audit en ontdek waar uw welzijnsbeleid verbetering nodig heeft.

Legionella

De legionellabesmetting in de regio van Evergem, bij Gent, komt nu al enkele dagen in het nieuws. Tot nog toe zijn 16 personen in het ziekenhuis opgenomen, van wie één patiënt gisteren jammer genoeg is overleden. Ook in het verleden heeft legionella al dodelijke slachtoffers geëist. Wat is legionella? Hoe gevaarlijk is het en komt het vaak voor?

Legionella is een bacterie die voorkomt in vochtige bodems en water. En dus ook in drinkwater. Meestal is de bacterie slechts in kleine aantallen aanwezig en vormt ze geen gevaar. Maar legionella kan zich ook razendsnel vermenigvuldigen. Dat doet de bacterie het liefst in stilstaand, warm water, bij een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. De tuinslang in de zomer is dan ook een ideale plek voor de legionellabacterie.

“In België moeten professionele waterinstallaties verplicht maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zo moet het water in de circuits minstens 60 graden zijn. Of moet er bijvoorbeeld chloor aan het water worden toegevoegd.”

Legionella is niet overdraagbaar van mens op mens. Legionella kan longontsteking veroorzaken, maar de meeste gezonde mensen zullen niet eens ziek worden

Wie toch besmet raakt, kan ziek worden. De symptomen lijken op griep: hoofd- en spierpijn, rillingen, misselijkheid en koorts. Maar legionella kan ook longontsteking veroorzaken.

“Vooral oudere mensen, rokers of mensen met een verzwakt afweersysteem lopen risico om ziek te worden van legionella”, zegt professor Lagrou. “Ongeveer 5 tot 8 procent van hen overleeft de infectie niet. Maar ons lichaam heeft normaal gezien voldoende afweermechanismen. De meeste mensen met een gezonde immuniteit zullen niet eens ziek worden. Legionella is ook goed te behandelen met antibiotica.”

Vorig jaar zeker 12 doden

Toch duiken er af en toe verhalen op van legionella-uitbraken, ook met dodelijke slachtoffers. In ons land is het al van 1999 geleden dat er nog eens een uitbraak zoals nu in Evergem heeft plaatsgevonden. Toen werden 93 mensen ziek nadat ze een handelsbeurs met bubbelbaden hadden bezocht. Vijf mensen overleefden het niet.

Sindsdien moeten in Vlaanderen alle gevallen van legionella gemeld worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uit de cijfers daar blijkt dat er vorig jaar 147 legionellabesmettingen werden gemeld. Zeker 12 patiënten overleden aan de gevolgen van legionella. “Het gaat dan om sporadische gevallen. En vaak wordt de bron van besmetting niet gevonden”, zegt professor Lagrou.

“Het duurt namelijk normaal 5 à 6 dagen voor de eerste symptomen optreden. In sommige gevallen kan het zelfs tot 19 dagen duren.” Het zou dus kunnen dat er ook nu in Evergem nog nieuwe besmettingen opduiken.

De longontsteking die de legionellabacterie kan veroorzaken wordt ook wel de veteranenziekte genoemd. Die naam is ontstaan toen de bacterie in 1976 werd ontdekt toen zich een epidemie van longontsteking voordeed onder oud-strijders uit het Amerikaanse leger. Zij logeerden tijdens een reünie in hetzelfde hotel, en raakten waarschijnlijk besmet door het water uit de douches. 221 veteranen werden ziek, en er stierven uiteindelijk 34 mensen aan een longontsteking.

Wat kan je doen om legionella te vermijden?

  • Stel de boiler voor warm water af op 60 graden
  • Laat de tuinslang in de zomer volledig leeg voor je het zwembad vult of door de sproeiers loopt
  • Laat de waterleidingen na vakantie of in een vakantiehuisje eerst even doorlopen

(Bron: VRT)

Wat met legionella op de werkvloer?

De legionellaproblematiek maakt deel uit van de globale risicoanalyse die elke werkgever dient op te maken ter bescherming van zijn werknemers. Indien een werkgever bijvoorbeeld een douche ter beschikking stelt voor zijn werknemers dient hier een risicoanalyse van gemaakt te worden. Op basis van de resultaten van de risicoanalyse zal de werkgever al dan niet maatregelen moeten treffen om zijn personeel te beschermen tegen eventuele besmetting.

Alle inrichtingen en alle aerosolproducerende installaties zijn wel verplicht om binnen een jaar een beheersplan en een risicoanalyse op te stellen. De te nemen maatregelen die in het beheersplan en de risicoanalyse moeten worden beschreven, zijn afhankelijk van de individuele installatie.

In het dossier ‘legionella’ maken we dus eerst de risicoanalyse. Vervolgens stellen we een procedure op waarin we de ontwikkeling en de verspreiding van de bacterie gaan uitschakelen in de vorm van een ‘legionellabeheersplan’.

Opleiding Training & Coaching

Met trots kunnen we meedelen dat we dit jaar ons diensten- en activiteitenpakket opnieuw gaan uitbreiden. OpTraCo, ofwel ‘Opleiding Training & Coaching’, zal binnen PreBeCo onze nieuwste divisie worden. Met deze uitbreiding willen we inspelen op de behoefte aan betaalbare opleidingen omtrent veiligheid en welzijn op het werk bij bedrijven.

PreBeCo blijft groeien

Een continue, gezonde groei is één van de belangrijkste pijlers in onze visie op de toekomst. Op lange termijn willen we een 360°-dienstverlening kunnen aanbieden aan onze klanten. Dit wil zeggen dat bedrijven niet alleen voor hun volledig preventiebeleid bij PreBeCo terecht kunnen maar ook voor elke dienst die daarbij komt kijken.

De basis van onze activiteiten is het auditeren van bedrijven op vlak van arbeidsveiligheid, preventie en welzijn op het werk. Na het opsommen van alle pijnpunten en risico’s reiken we aan wie er welke zaken op welke manier kan verhelpen. Door steeds meer oplossingen zelf aan te bieden willen we het aantal betrokken partijen verminderen. De klant is hierdoor nog sneller geholpen en er komt minder administratie (en dus minder kosten) bij kijken.

Het aanbieden van opleidingen in veiligheidsthema’s is dus een logische nieuwe stap. In 2018 werd onze nieuwe divisie brandveiligheid uitgerold onder de naam ‘FirSaCo’. Het leveren, plaatsen en keuren van brandbestrijdingsmiddelen en noodverlichting doen we sindsdien in eigen beheer. Nu spelen we in op een andere vraag van onze klant, namelijk ‘opleidingen’.

In-house opleidingen

De vraag naar betaalbare opleidingen is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Alsmaar meer opdrachtgevers wensen dat hun werken uitgevoerd worden door gecertificeerde arbeiders. Daarenboven worden alsmaar meer opleidingen en attesten verplicht door federale of regionale overheden (zoals stellingbouwer of heftruckchauffeur).

Voor werkgevers is het echter niet evident om personeel zomaar op opleiding te sturen. Om opleidingen zo toegankelijk mogelijk te maken gaan daarom ook opleidingen op locatie aanbieden, in-house opleidingen dus. Cursisten hoeven zo geen tijd te verliezen door extra verplaatsingen te maken. Daarenboven gaat de opleiding door in de vertrouwde werkomgeving wat de opleiding veel persoonlijker en ‘op maat’ maakt.

Het opleidingsaanbod

We doelen op een stelselmatige uitbreiding van een waaier aan opleidingen. Enerzijds zullen we praktijkgerichte veiligheidsopleidingen aanbieden zoals bijvoorbeeld stellingbouw, veilig werken op hoogte of heftruckchauffeur. Anderzijds zullen er ook soft technische opleidingen aangeboden worden zoals B VCA, VOL-VCA, BeSaCC,…

Meer informatie rond prijzen en opleidingsthema’s volgt later maar aarzel zeker niet ons te contacteren voor verdere inlichtingen!

Arbeidsinspectie

Zoals de vorige jaren heeft de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) ook voor 2019 weer een aantal inspectiecampagnes gepland. Ook volgend jaar zijn er zowel thematische als sectorale campagnes. De verschillende regio’s kunnen daarboven eigen accenten leggen. Bedoeling is om ook in kleine organisaties de bescherming van de werknemers te controleren en op die manier een nulmeting op te stellen. Op basis van de gegevens kunnen de sectororganisaties vervolgens eventueel acties opzetten.

Regionale campagnes

Regionale directie Sector Thema
West-Vlaanderen Metaalverwerking Veiligheid (LOTO:
“Lock Out Tag Out”)
Oost-Vlaanderen Zorgsector Moederschaps-
bescherming
Antwerpen Maalderijen Gevaarlijke producten
Limburg &
Vlaams-Brabant
Fabricage
kunststofproducten
Gevaarlijke producten
Brussel Bewaking Ergonomie
Henegouwen Groot warenhuizen Ergonomie
Namen, Luxemburg
& Waals-Brabant
Afvalverwerking Gevaarlijke producten
Luik Rusthuizen Psychosociale risico’s

Nationale campagnes

Sector Thema
Alle sectoren Rolbruggen
Diverse sectoren
(SEVESO)
Topbelading vrachtwagens
Bouwsector Werken op hoogte (ism Constructiv BoP)
Bouwsector Afbraakwerken

Er zullen ook gemeenschappelijke acties van de sociale inspecteurs op een welbepaalde dag en in een bepaalde sector plaatsvinden in het kader van het samenwerkingsprotocol dat werd gesloten tussen de arbeidsinspectiediensten ‘Toezicht op de sociale Wetten’ en TWW.

Bij een inspectie zal men eerst het beleid van de werkgever nagaan (Globaal Preventieplan, Jaarlijks actieplan…). Daarna worden de verschillende welzijnsdomeinen overlopen. De nadruk ligt natuurlijk op het thema dat voor de betrokken sector van toepassing is. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld volgt er actie: dit kan gaan van een advies (mondeling of schriftelijk) over een waarschuwing tot stopzetten van de activiteiten (als de tekortkomingen zeer ernstig zijn).

Als onafhankelijk specialist inzake preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is PreBeCo altijd inzetbaar voor, tijdens of na een inspectie. Door onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om ondernemingen en hun zaakvoerders en preventieadviseurs voor te bereiden om inspectiebezoeken als deze probleemloos te doorstaan.

Een meubelfabrikant uit Beernem en de toenmalige zaakvoerder zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld voor vier arbeidsongevallen. Een 22-jarige arbeider verloor bij een van de incidenten zijn rechterwijsvinger. In totaal werden boetes opgelegd van 42.000 euro, waarvan 18.000 euro met uitstel.

Winstbejag ver boven arbeidsveiligheid

De Brugse strafrechter laakte het veiligheidsbeleid bij de meubelfabrikant uit Beernem. “We kunnen niet tolereren dat er enkel en alleen uit financieel geldgewin risico’s werden gecreëerd die kunnen leiden tot arbeidsongevallen.” Het bedrijf kreeg een boete van 18.000 euro, de helft met uitstel, voor vier arbeidsongevallen die er twee jaar geleden plaatsvonden in zeven maanden tijd. De toenmalige zaakvoerder moet 6.000 euro betalen.

V.V. (22) uit Beernem werkte op 22 november 2016 nog niet zo lang bij de meubelfabrikant. Het was zijn eerste vaste job. “Sinds september dat jaar was hij hulpoperator aan de kantenlijmmachine”, aldus zijn advocaat. “Nooit kreeg hij enige opleiding daarvoor. Die dag wilde hij een blazertje van de machine afstellen, toen zijn hand werd gegrepen door de draaiende frees. De machine had nooit mogen draaien, want bij het openen van de beschermkap moet hij normaal automatisch stilvallen.” De werknemer raakte zwaargewond aan zijn rechterhand. Na liefst 5 operaties moest zijn wijsvinger volledig geamputeerd worden. “Ik was 9 maanden volledig arbeidsongeschikt en ben voor de rest van m’n leven 18 procent invalide”, vertelt de jongeman die een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro kreeg toegewezen.

“Manier van werken”

De arbeidsauditeur wees op het hoge aantal arbeidsongevallen binnen het bedrijf uit Beernem. “De primaire oorzaak is dat de machine niet was stilgelegd. Ook bij drie andere ernstige ongevallen was dat de gemene deler.” V.V. legde uit dat de beveiligingskap van de machines, die de gevaarlijke onderdelen moet afschermen, elke dag open stond. “Dat was de manier van werken bij Bauwens. De secundaire beschermingskappen kwamen zelfs bijna nooit uit de kast.”

Geldboete

De rechter veroordeelde de toenmalige zaakvoerder tot een geldboete van 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden. Bauwens NV en de huidige overnemer Nordica kregen elk een geldboete opgelegd van 18.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

(Bron: Het Laatste Nieuws)

Arbeidsveiligheid vs. tijdwinst

Het weglaten van veiligheidskappen en het negeren van andere veiligheidsvoorschriften komen helaas te vaak voor in de Belgische bedrijfswereld. De veronderstelde tijdswinst is echter vaak relatief. Door automatismen te creëren bij het toepassen van veiligheidsvoorschriften (d.m.v. opleidingen) en door te investeren in efficiënte veiligheidstoepassingen is het tijdverlies vaak te verwaarlozen.

Ten tweede verhoogt het risico op ernstige arbeidsongevallen significant. Volgens een studie van AG Insurance liep in 2015 de gemiddelde directe kostprijs voor een arbeidsongeval met 10% blijvende werkongeschiktheid op tot 125.000 euro voor de werkgever. Een deel van de kosten wordt terugbetaald door de verzekeraar. Onze ervaring leert ons echter dat dit terugbetaalde deel vermindert naarmate ondernemingen minder in regel zijn op vlak van veiligheid- en gezondheidsnormen. Om nog maar te zwijgen over stijgende verzekeringspremies voor bedrijven met een hoge arbeidsongevallengraad.

PreBeCo begeleidt in preventie

PreBeCo is gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven betreffende preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Wij zorgen ervoor dat een onderneming op een gezond (eigen) tempo groeit naar een veilige werkomgeving in de praktijk én op papier.