Een Belgische houtzagerij werd veroordeeld tot het betalen van een hoge geldboete voor een zwaar arbeidsongeval waarbij een uitzendkracht twee vingers verloor.

Het ongeval

Op 7 december 2015 was een twintigjarige Franse geneeskundestudent als uitzendkracht aan de slag bij een Belgische houtzagerij. De arbeiders toonden hem bij aankomst hoe hij hoeken van een paneel moest zagen met een zaagmachine, maar legden niet uit hoe deze gestopt kon worden. Ook moest hij vier platen tegelijk zagen om tijd te winnen.

Toen de machine blokkeerde, wilde de student de stukjes hout verwijderen. Hierdoor kwam zijn hand terecht in de machine. Als gevolg moesten twee vingers geamputeerd worden en liep hij verschillende breuken op aan zijn andere vingers. De student moest door het arbeidsongeval zijn studies stopzetten.

 

Het vonnis

Volgens het arbeidsauditoraat mocht de uitzendkracht niet tewerkgesteld worden aan de machine. Hij had immers geen opleiding genoten en onvoldoende instructies gekregen. Het bedrijf vroeg echter een milde straf omdat ze door een recente schaalvergroting net gestart waren met werken met uitzendkrachten. Ondertussen hebben ze een structureel onthaalbeleid ontwikkeld.

De rechtbank veroordeelde de houtzagerij tot een geldboete van 21.600 euro, waarvan 7.200 euro effectief.

 

Bron: hln.be
Bron : prevent

In de Antwerpse Kempen kwam een 60-jarige man om het leven tijdens het leveren van kippenvoer in een pluimveebedrijf. Het dossier kwam voor de correctionele rechtbank.

Samenloop van omstandigheden

In juni 2017 werd door een veevoederbedrijf uit Brugge meel geleverd aan een kippenboer. De transporteur, een oudere werknemer met veel ervaring, kwam bij het leveren onder een onstabiele silo terecht en liet het leven. Het bleek te gaan om een aaneenschakeling van feiten en foute communicatie.

De vrachtwagenbestuurder had zijn voertuig gepositioneerd bij een verkeerde silo, die al meerdere jaren niet meer in gebruik was en niet meer onderhouden werd. Dat kwam doordat hij nog nooit op het erf was geweest; de gebruikelijke chauffeur was niet beschikbaar, dus moest hij deze vervangen. Bovendien kwam hij veel later ter plaatse dan gepland, en de zaakvoerder van het pluimveebedrijf was niet meer aanwezig. De bestuurder had de aanvoerbuis dan maar aangekoppeld op de eerste silo die hij tegenkwam, maar werd terechtgewezen door een werknemer van de kippenboerderij, die hem duidelijk maakte dat de lading voor een andere silo bestemd was. De bestuurder begon de afvoerbuis weer los te koppelen, waardoor het gevaarte kantelde: de silo was niet verankerd en stond met zijn poten scheef op vier betonnen blokken in de modderige ondergrond. De bestuurder kwam onder de silo terecht en werd verpletterd.

 

Onopzettelijke doding

Bij een dodelijk ongeval komt niet alleen de bevoegde inspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk de situatie bekijken, maar ook het parket komt ter plaatse. Als gevolg van beide bezoeken werd het dossier aanhangig gemaakt bij de correctionele rechtbank. De arbeidsauditeur, die optrad als openbaar aanklager, oordeelde dat niet enkel de kippenboer in de fout was gegaan, maar ook de beide zaakvoerders van het veevoederbedrijf. De argumentatie hiervoor luidde dat deze laatsten hadden nagelaten om de nodige veiligheidsinstructies mee te geven aan hun chauffeur-werknemer.

Dat werd ontkend, maar het veevoederbedrijf kon geen bewijs leveren: veiligheidsrichtlijnen werden in het bedrijf uitsluitend mondeling overgemaakt en bestonden hoofdzakelijk uit de instructie dat de chauffeurs niet mochten leveren als er zich een onveilige situatie voordeed. De argumentatie van de verdediging luidde dat de zaakvoerders van het veevoederbedrijf niet elk erf voorafgaand konden gaan bezoeken om uit te maken of het overladen van het dierenvoer wel degelijk in goede omstandigheden kon verlopen. Maar die redenering vond de correctionele rechtbank duidelijk te zwak. Dat neemt niet weg dat de rechter het gebeuren ook niet als een persoonlijke fout van de zaakvoerders beschouwde. Het was dan ook de veevoederfirma zelf die veroordeeld werd tot een boete van 30.000 euro (waarvan 6.000 euro effectief). De kippenboer daarentegen kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel.

 

Nalatigheid van beide werkgevers

De chauffeur had blijkbaar geen duidelijke informatie gekregen over wat van hem ter plaatse precies werd verwacht (in dit geval: welke silo’s moesten worden bevoorraad), er had geen duidelijke communicatie plaatsgevonden over het precieze uur van levering, en er was ook geen sprake van een toegangscontrole (laat staan een begeleiding) tot de kippenkwekerij. Zowel de uitbater van de kippenboerderij als de zaakvoerders van het veevoederbedrijf zijn hier in belangrijke mate tekortgeschoten op het vlak van informatieoverdracht. Aangezien er niets op papier stond, kon het tegendeel niet worden bewezen.

De pluimveehouder onderging het zwaarste verdict omdat hij verzuimd had om een onveilige en verkommerde situatie ofwel te saneren ofwel de toegang ertoe te verbieden via signalisatie of een omheining.

 

Bron: hln.be (1, 2)
Bron : prevent