“Ik kan nog alles met mijn prothese, zelfs op hakken lopen”, blijft Marjolijn Vandenbussche uit Brugge haar positieve zelf. De 33-jarige vrouw verloor dit voorjaar haar linker onderbeen na een zwaar arbeidsongeval. De alleenstaande moeder stelde zich donderdagmorgen burgerlijke partij tegen haar voormalige werkgever. Die sprong volgens het arbeidsauditoraat onvoorzichtig om met de veiligheid op de werf. Bouwonderneming Van Robays vraagt de vrijspraak.

De 33-jarige Marjolijn Vandenbussche is van geen kleintje vervaard. De Brugse ging in het voorjaar van 2018 als enige vrouw aan de slag bij bouwonderneming Van Robays in Zulte. “De mannen waren aanvankelijk wat sceptisch tegenover mij”, vertelt de vrouw. “Ik heb enkele malen moeten incasseren, maar uiteindelijk zagen ze ook wel in dat ik mijn job goed en graag uitvoerde.” Zes maanden na haar indiensttreding liep het mis. Marjolijn was op 1 oktober met vier collega’s aan het werk op een werf in Waregem. Ze moest er een Bobcat (klein graafmachine op wielen, n.v.d.r.) via een schuine laadplaat op een vrachtwagen rijden. Het gevaarte ging plots aan het schuiven en kantelde.

In een reflex zette Marjolijn haar linkervoet op de grond, maar daarbij kwamen haar voet en onderbeen klem te zitten. “Mijn collega’s hebben de Bobcat met een stang omhoog gelift en mij eronderuit getrokken. Het zag er meteen niet goed uit. Ik wilde eigenlijk dat ze mijn onderbeen al een dag na het ongeval zouden amputeren, maar de dokters zagen nog te veel progressiemarge. Op 17 april is mijn linker onderbeen toch geamputeerd tot 10 centimeter onder de knie. Er zat geen vooruitgang meer in.”

Ik wilde eigenlijk dat ze mijn onderbeen al een dag na het ongeval zouden amputeren, maar de dokters zagen nog te veel progressiemarge. Op 17 april is mijn linker onderbeen toch geamputeerd tot 10 centimeter onder de knie. Er zat geen vooruitgang meer in

Marjolijn Vandenbussche

Al eerder ongeval

Het arbeidsauditoraat stelde na het zware ongeval een onderzoek in naar de werkomstandigheden op de werf. “Daarbij kwamen verscheidene tekortkomingen naar boven”, vertelde de arbeidsauditeur. “De gordel van de Bobcat werkte niet naar behoren en het deurtje aan de linkerkant van het voertuig was weggehaald. Bovendien werd er geen periodieke controle uitgevoerd op het werktuig en waren er geen schriftelijke instructies aanwezig om met de Bobcat te werken. Een jaar eerder vond in het bedrijf al eens een ongeval plaats met hetzelfde type Bobcat. Blijkbaar werden daar geen lessen uitgetrokken.”

48.000 euro boete?

Bouwonderneming Van Robays hangt een boete van 48.000 euro boven het hoofd. Het bedrijf vraagt evenwel de vrijspraak. “Onze cliënt kan alles doen om te voldoen aan de welzijnswetgeving, maar daarnaast moet er medewerking zijn vanuit de werknemers”, pleitte hun advocate. “De ontbrekende deur waarvan sprake was eigenlijk een beschermende bar. Zelfs als die er was geweest, had het slachtoffer nog haar voet kunnen zetten. De bar werd volgens de werknemers weggenomen om makkelijker te kunnen werken. Dat kan mijn cliënt toch niet aangerekend worden? Bovendien ligt er in de eetplaats van de werknemers een gedetailleerde handleiding om met de Bobcat te werken. Dat dat document eventueel niet gelezen werd, is geen onzorgvuldigheid van het bedrijf. Het slachtoffer verklaarde overigens dat ze de dag van haar indiensttreding een opleiding kreeg over het werken met de Bobcat.”

De ontbrekende deur waarvan sprake was eigenlijk een beschermende bar. Volgens de werknemers werd de bar weggenomen om makkelijker te kunnen werken. Dat kan mijn cliënt toch niet aangerekend worden?

Advocate van Bouwonderneming Van Robays

Marjolijn woonde zelf het proces bij en vordert voorlopig een schadevergoeding van 12.500 euro. De vrouw is een alleenstaande moeder met twee kinderen en heeft het financieel niet breed. “Ik moet aangepaste schoenen en broeken dragen, maar heb niet het geld om die aan te kopen. De arbeidsongevallenverzekering komt dan wel op sommige gebieden tussen, maar dekt lang niet alle kosten.”

Kindjes

Ondanks haar handicap blijft Marjolijn opvallend positief in het leven staan. “De mensen gapen wel veel, maar voor de rest heb ik met mijn prothese eigenlijk geen problemen. Ik kan er echt alles mee doen, zelfs op hakken lopen. Vorige week heb ik voor de eerste keer gefietst en dat ging relatief vlot. Ik ben nu toe aan mijn vierde tijdelijke prothese en ben aan het wachten op een definitief model. Volgend jaar mag ik normaal opnieuw aan het werk, al zal ik mijn oude job niet meer kunnen uitvoeren. Wat ik dan wel zal doen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Hoe mijn kinderen op mijn prothese reageren? Mijn jongste is vijf jaar en reageert goed, vooral omdat ik zelf goed met mijn situatie omga. Mijn oudste is negen en zit er wat meer mee in. Ze heeft vooral schrik van de reactie van andere kindjes.” Uitspraak op 24 oktober.

(Bron: HLN)

Het belang van preventie

De arbeidsongevallen graad in ons land ligt veel te hoog. In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op weg naar of van het werk. Een goed preventiebeleid dat wordt opgevolgd door en gecommuniceerd naar alle werknemers is daarom van enorm belang om drama’s als deze te vermijden. Naast het verlies voor de familie en de al bij al milde straf voor de werkgever is dit ook een zeer traumatische ervaring voor de andere medewerkers.

Een goed preventiebeleid beschermt zowel de werknemer als de werkgever!

Een goed preventiebeleid en de aanwezigheid van een veiligheidscultuur zijn uiteraard geen garantie om arbeidsongevallen te vermijden. Wel is het zo dat arbeidsongevallen minder voorvallen als werknemers voldoende gestimuleerd en herinnerd worden door collega’s en leidinggevenden. Door regelmatig tijd en aandacht te besteden aan veiligheidsthema’s zijn werknemers zich meer bewust van potentiële risico’s en hoe hier mee om te gaan. Door in een professionele omgeving veel met preventie bezig te zijn is men hier ook vaker mee bezig buiten de werkuren.

 • Lager risico op kwetsuren
 • Beter bewustzijn op de werkvloer en daarbuiten

Ook voor werkgevers heeft een goed preventiebeleid grote voordelen. Door in te zetten op arbeidsveiligheid daalt het risico op arbeidsongevallen wat de nodige financiële voordelen met zich meebrengt. Ook poetst een goede veiligheidscultuur het imago van een onderneming op wat kan leiden tot meer opdrachten. Als een preventiebeleid ook administratief sterk wordt opgevolgd kan de werkgever weinig of niets ten laste gelegd worden als het noodlot alsnog toeslaat.

 • Minder arbeidsongevallen en bijgevolg minder absenteïsme
 • Lagere verzekeringspremies
 • Sterker bedrijfsimago
 • Meer potentiële opdrachten
 • Geen risico bij schuldeisen ten gevolge van arbeidsongevallen
 • Geen extra tijdverlies en boetes bij spontane controles

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website. PreBeCo begeleidt bedrijven bij het opzetten van een sterk preventiebeleid. Preventie vraagt tijd, kennis en de nodige administratie. Onze professionals nemen dit volledig uit handen van de interne preventieadviseur en de zaakvoerder. Vraag hier je gratis veiligheidsaudit aan!

prebeco-logo-header-optimized

De sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020. Een doeltreffende organisatie van deze verkiezingen vereist van de ondernemingen een belangrijke inzet van mensen en middelen. Deze inspanningen zijn echter een uitstekende investering op termijn. De sociale verkiezingen zijn immers geen doel op zich, maar leiden tot de samenstelling van inspraakorganen waarin vruchtbaar sociaal overleg op ondernemingsvlak kan plaatsvinden: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. De sociale verkiezingen verlopen volgens een zeer strikte procedure. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting gegeven worden bij deze wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de nieuwigheden in de wetgeving.
Meer informatie over deze sessies vind je op de Evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid.

(Bron: FOD WASO)

Houtbewerkingsmachines staan niet alleen opgesteld in timmer- en meubelfabrieken maar ook in werkplaatsen van aannemersbedrijven, bij groothandels in hout- en ijzerproducten, in onderhoudswerkplaatsen, bij technische diensten van grote bedrijven en in doe-het-zelf zaken. Aan het werken met houtbewerkingsmachines zijn meerdere risico’s verbonden. Wat zijn de gevolgen van een stofexplosie in de houtverwerkende industrie.

1. Gezondheidsrisico’s van houtstof

Blootstelling aan houtstof kan leiden tot allergische reacties en zelfs tot kanker. De wettelijke grenswaarde voor hardhoutstof is 2 mg/m3 en de streefwaarde is 0,2 mg/m3. Dat wil zeggen dat indien mogelijk een lagere blootstelling dan de wettelijke grenswaarde moet worden nagestreefd.

Werknemers kunnen aan houtstof worden blootgesteld als:

 • De afzuiging van machines onvoldoende is
 • Een afzuiginstallatie niet met de juiste filters is uitgerust
 • De werkplek op een verkeerde manier wordt schoongehouden

Campagne ‘Houtstof tot nadenken’

Op initiatief van de sociale partners uit de houtbranche worden daar momenteel campagnes voor gevoerd: Houtstof tot nadenken.

In houtverwerkende bedrijven kan explosiegevaar aanwezig zijn als gevolg van fijn houtstof

2. Explosiegevaar

Alles dat kan branden, kan onder bepaalde omstandigheden ook exploderen. Dat geldt niet alleen voor gassen en vloeistoffen, maar ook voor kleine deeltjes van hout en metalen. Voor explosiegevaar is Europese regelgeving van kracht (ATEX 153). Deze is ondergebracht in het Arbobesluit (in België het ARAB en de welzijnswet, n.v.d.r.). In houtverwerkende bedrijven kan explosiegevaar aanwezig zijn als gevolg van fijn houtstof.

3. Aandachtsgebieden veiligheid

Veiligheid van werknemers en bezoekers
Voor een belangrijk deel wordt dit geregeld door de ARBO-regelgeving met specifieke eisen ten aanzien van een groot aantal zaken met bijbehorende specifieke maatregelen. De regelgeving is van kracht  in de vorm van de ATEX-richtlijnen.

Gevolgen voor de omgeving
Hier is de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM) van toepassing.

Het beperken van schade
Een houtverwerkend bedrijf zal als eigenaar of gebruiker van een gebouw ten minste voldoen aan de brandveiligheidseisen van de overheid geregeld via Wet- en Regelgeving. Een ondernemer krijgt zowel te maken met Gemeentelijke Overheid als Provinciale Overheid. Het beperken van schade behoort geheel tot zijn eigen verantwoordelijkheid waarbij sprake is van een samenhang met verzekeringsaspecten.

Voortbestaan bedrijf

Betekent brand het einde van een bedrijf? Statistische gegevens geven telkens een dramatisch beeld van bedrijven na een calamiteit. Met de juiste verzekering kun je voorkomen dat een bedrijf niet meer bestaat na een brand of explosie.

Voor een juiste benadering van de brandveiligheid vanuit de verschillende invalshoeken is inzicht nodig in de onderlinge samenhang van brandpreventiemaatregelen en -voorzieningen. Veel aandacht wordt geschonken aan de rode draad, die loopt door de houtindustrie: stof in al zijn verschijningsvormen, de afzuiginstallatie en de stofopvang.

Wat als het toch fout gaat?

Als het dan toch fout gaat is er de blusinstallatie die ingrijpt in het proces zoals een vonkendetectie en –blussing of een sprinklerinstallatie of de brandmeldinstallatie die zorgt dat de brandweer op tijd aanwezig is. Snel ingrijpen door de goed opgeleide eigen BHV-er kan met simpele blusmiddelen een ramp voorkomen, tenslotte is hij als medewerker van het bedrijf vaak als eerste ter plekke. Hij kent bovendien het bedrijf als geen ander. Een adequate opleiding ‘praktisch blussen’ is echter geen overbodige luxe!

Conclusie

Waar moet je goed aandacht aan besteden?

(Bron: brandveilig.com – NL)

Na enkele maanden hard werken door onze aannemers, partners, leveranciers en uiteraard onszelf, zijn we begin deze zomer succesvol verhuisd! Nu de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd zijn we nu volledig operationeel vanop de Grote Steenweg 42 in Kessel!

Groeien en blijven groeien

Door de stijgende behoefte aan diensten op maat op vlak van welzijn op het werk en arbeidsveiligheid blijft PreBeCo groeien. Daarom zijn we afgelopen zomer verhuisd naar een groter, moderner en aangenamer kantoor. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in meer mobiliteit om een snellere dienstverlening te garanderen!

Welkom op ons nieuw kantoor!

Door de snelle uitbreiding van ons team werd het ons een jaar geleden duidelijk dat ons kantoor aan uitbreiding toe was. Toen onze vertrekkende overburen een uitweg boden hebben we deze kans meteen gegrepen! Ons kantoor werd duidelijk te klein maar onze uitstekende ligging tussen de E313 en E19 wilden we niet zomaar opgeven. De ideale oplossing werd dus gevonden aan de overkant van de straat.

Team PreBeCo verhuist

Een jaar later zijn we goed en wel geïnstalleerd in ons splinternieuw kantoor. Deze keer zijn er voldoende mogelijkheden voorzien om onze verwachte groei van  de komende jaren op te vangen. We kozen voor een open kantoor en schakelden Burovorm+ in voor de inrichting.

een open kantoor met oog voor welzijn op het werk

Met ‘welzijn op het werk’ als belangrijke pijler in onze eigen dienstverlening werd er veel aandacht besteed aan comfort en ergonomie. Zo werden er onder andere zit-sta bureaus geïnstalleerd. Op die manier kunnen onze medewerkers zowel staand als zittend bureauwerk uitvoeren. Ook werd er veel aandacht geschonken aan lichtinval en verluchting.

In onze nieuwe werkplek hebben we aangename ruimtes voorzien voor het ontvangen van klanten. Daarom schakelden we sterke partners in met een oog voor esthetiek! De schilderwerken werden perfect uitgevoerd door Trendy Decor en originele decoratie werd gevonden bij XL Reklame en Moss Projects.

Decoratie PreBeCo

 

Verder danken we onze aannemers en partners ook voor:

 • de snelle oplevering van de algemene renovatiewerken door Verhaert & Co;
 • de installatie van ons gebruiksvriendelijk en betrouwbaar beveiligingssysteem door Argus Security;
 • de installatie van onze snelle, betrouwbare server door APCHARD
 • de aansluiting en installatie van ons milieuvriendelijk en stijlvol sanitair door Gaëtan Roelandts;
 • de snelle en verzorgde plaatsing van onze stijlvolle trap door Tibato;
 • de installatie van onze verfrissende airco door AircotechniX;
 • de feilloze plaatsing van brandblussers en evacuatiepictogrammen door FirSaCo;
 • en de snelle en verzorgde uitvoering van de elektriciteitswerken door Electro Service Verspagen

Sneller bij de klant

Naast een nieuw kantoor werd ook geïnvesteerd in ons wagenpark. Om onze klanten snel van dienst te kunnen zijn werd ons wagenpark uitgebreid met enkele trendy bolides! Bedankt Groep VDH – Mercedez-Benz en FIAT Garage Van Brempt voor de snelle oplevering van onze wagens.

De bestickering werd ook hier verzorgd door XL Reklame.

PreBeCo auto