Ook de veiligste veiligheidsschoenen hebben een zwakke plek. Zo’n één op de tien medewerkers maakt namelijk gebruik van steunzolen, en die kunnen de bescherming van hun schoenen tenietdoen.

Trek even je schoenen uit

Tot nu toe is het bezoek van de Inspectie SZW normaal verlopen. Maar helemaal aan het eind doet de inspecteur de medewerkers een opmerkelijk verzoek: “Willen jullie misschien allemaal even je schoenen uittrekken?” Als iedereen op zijn sokken staat, blijkt het waarom: enkele medewerkers hebben de zool in hun veiligheidsschoenen vervangen door hun eigen steunzool. Ja, én? Welnu, dat is niet zonder risico’s.

Drie aanslagen op veiligheid

Pascal van Ophoven, marketingmanager bij Emma Safety Footwear, noemt drie redenen. “Ten eerste verstoort zo’n zool mogelijk de antistatische eigenschappen van de schoen. Heel riskant dus voor werknemers die te maken hebben met (statische) electriciteit. Verder zijn veiligheidsschoenen vaak voorzien van een stalen neus. Wordt die neus helemaal opgevuld door een zool, dan is er te weinig teenruimte. Ook dat gaat ten koste van de beschermende werking. En tot slot: steunzolen zijn vaak niet goed voor de slijtweerstand, de vochtopname en de vochtafgifte.”

Certificatie combi schoen-steunzool

Geen wonder dat de wetgever dit probleem heeft aangepakt. Sinds 2011 is de norm EN-ISO 20345 gewijzigd. Een gecertificeerde veiligheidsschoen en een steunzool afkomstig van een podotherapeut of erkende podoloog maken nog niet dat de werkgever per definitie aan de wet voldoet. Ook de combinatie schoen en steunzool moet zijn gecertificeerd. Vandaar dat schoenenfabrikant Emma Safety Footwear zelf met een oplossing komt: een eigen afdekmateriaal voor willekeurige steunzolen, dat wordt vastgeplakt aan de kant waar de voet de zool raakt. Door dat materiaal blijven alle eigenschappen van de veiligheidsschoen intact, waaronder het antistatische karakter.

Bescherming juridische positie werkgever

Volgens Van Ophoven beschermt dit systeem niet alleen de voeten van de werknemers, maar ook de juridische positie van de werkgever. “Stel dat een werknemer ondanks zijn veiligheidsschoenen letsel oploopt aan zijn voeten. Ten eerste kan de werkgever dan aantonen dat hij gebruik heeft gemaakt van een gecertificeerde combinatie van schoenen en steunzool. Maar bovendien kunnen wij aan de hand van het registratienummer van de zool nagaan van welke podotherapeut of podoloog die afkomstig is. Heeft die zijn werk niet volgens de instructie gedaan, dan staat de werkgever extra sterk.”

Bron: Arbo

11-09-2017

Door dit KB worden reprotoxische stoffen (d.w.z. stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen) opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

In de praktijk wil dit onder meer zeggen dat:

  • er meer nadruk gelegd wordt op het vermijden van de blootstelling (substitutie wordt verplicht indien technisch mogelijk, werken in gesloten systemen wordt verplicht indien technisch mogelijk);
  • de risicoanalyse minstens één maal per jaar herhaald wordt, met daarbij een uitgesproken aandacht voor werknemers in bijzondere risicogroepen;
  • er een register van blootgestelde werknemers wordt bijgehouden;
  • de werknemers een intensievere opleiding krijgen met een vastgelegde frequentie.

Bron: FOD WASO