Cursus praktisch blussen

Flexibel, op maat en efficiënt. Het zijn drie kernwoorden waarmee de filosofie van OpTraCo perfect omschreven kan worden. Het is ons zeer duidelijk dat bedrijven behoefte hebben aan dienstverlening die zich aanpast naar hen en niet andersom. De opleiding die we afgelopen vrijdag verzorgden voor een Tongers schildersbedrijf is een perfect voorbeeld van hoe onze filosofie zich uit in de praktijk.

Johan Hermans Schilderwerken BVBA is een gerenommeerd schildersbedrijf uit Tongeren dat kwalitatief hoogstaand schilderwerk levert. Eerder dit jaar liet de zaakvoerder, Johan Hermans, door PreBeCo een veiligheidsaudit uitvoeren. Ondanks een blanco arbeidsongevallenstatistiek wil hij graag vooruit met de veiligheid binnen het bedrijf. Om dit te realiseren koos Johan voor professionele begeleiding van PreBeCo.

Uit de audit bleek dat er behoefte was aan vorming van het personeel op vlak van veiligheid. Niemand in het bedrijf had tot dusver een opleiding EHBO gevolgd. Daarenboven was er amper ervaring met het blussen van beginnende branden. Johan had eerder naar opleidingen gezocht maar zag het niet zitten om zijn personeel twee volledige dagen te moeten missen voor alleen de opleiding EHBO.

Een efficiënte combinatie-opleiding

Via OpTraCo boden we dit schildersbedrijf de ideale oplossing: een combi-opleiding waarbij we op een halve dag de essentie van EHBO en praktisch blussen overbrengen naar al het personeel. De interactieve opleiding begon met een korte maar krachtige theorieles over brand en blusmiddelen. Daarna werd deze theorie omgezet naar praktijkervaring door enkele begeleide blusoefeningen te doen. Na dit leuke intermezzo behandelde we het theoriegedeelte over EHBO om ook hier de theorie snel te vertalen naar de praktijk.

Op slechts vier uur tijd leerden we vijf personen de essentie van het blussen van beginnende branden en het toedienen van eerste hulp. Iedereen kan nu blussen met branddekens en draagbare brandblussers. Ook weet iedereen nu hoe men moet reanimeren, manueel én met behulp van een AED toestel.

Op locatie naar keuze

Het merendeel van onze opleidingen verzorgen we in-house (bij de klant op het bedrijf). Dit bespaart de klant veel tijd en moeite én het personeel is snel terug inzetbaar. Echter is het voor sommige bedrijven niet opportuun om dit binnenshuis te organiseren. Daarom bieden we ook de mogelijkheid om de opleiding bij ons te laten doorgaan. Dit was voor het eerst het geval, en met succes!

Het nuttige aan het aangename koppelen

De sfeer was optimaal. Ook al behandelen we tijdens onze opleidingen uiterst serieuze zaken. Leerstof blijft vooral goed hangen als het in een leuke sfeer wordt overgebracht. Daarnaast kan men opleidingen altijd zodanig organiseren dat het gekoppeld wordt aan een teambuilding. Op het einde was iedereen tevreden van de opleiding. Johan was natuurlijk blij dat hij zijn personeel niet meerdere dagen moest afgeven. Om een goede en snelle dienstverlening te kunnen blijven bieden is het nu eenmaal moeilijk om veel tijd te vrij te maken voor opleidingen.

Super interessant, geen onnodige info maar wel de essentie.

Wij bedanken de cursisten alvast voor hun aandacht en oprechte interesse. Hopelijk zullen ze de opgedane leerstof nooit moeten gebruiken. Ze hebben alvast de nodige kennis en ervaring om in te grijpen indien nodig. Daarenboven heeft de zaakvoerder alweer een stap gezet naar een 100% veilige onderneming.

 

Een 17-jarige student metaalbewerking heeft onder meer zijn school en het bedrijf waar hij stage liep, Briers Metaalwerken, voor de rechter gedaagd na een zwaar arbeidsongeval. Op 1 februari 2018 was de jongeman aan het werken met een plooibank, toen zijn handen onder de messen terechtkwamen. Hij verloor zijn linkerhand en vier vingers van zijn rechterhand. De zaakvoerder van het Diepenbeekse bedrijf, het bedrijf zelf, de directeur van de school en de directeur van de scholengemeenschap riskeren allemaal een geldboete van 20.000 euro.

De jongeman had destijds net de overgang gemaakt naar de nieuwe school in Bilzen en zat in het vijfde middelbaar. Volgens het leerplan moest hij een stage doen en nadat hij zelf geen stageplaats gevonden had, viel men terug op een lijst van stagebedrijven die ter beschikking staan van de school. Zo kwam hij terecht bij een bedrijf uit Diepenbeek. Daar kreeg hij de opdracht om lange dunne deltaplaten te plooien met behulp van de plooimachine.

Die bewuste donderdagnamiddag raakte de jongeman gekneld in de machine. Toen hij een correctie wilde doorvoeren, duwde hij per ongeluk de voetbediening in. Op die manier kwamen de messen naar beneden. Aan zijn handen liep hij een plet- en scheurtrauma op. Uiteindelijk konden de specialisten zijn hand wel terugplaatsen, al werd zijn voorarm met enkele centimeters ingekort. Zijn rechterhand werd operatief gefixeerd. Door de gebeurtenissen heeft de jongeman blijvende hinder bij het schrijven en computeren en kan hij geen zware fysieke arbeid meer leveren. Hij ging zich meer focussen op informatica met een speciale muis als hulpmiddel. De precieze schadevergoeding kan dan ook onmogelijk nu al bepaald worden.

“Gebrek aan risicoanalyse”

De jongeman nam een advocaat onder de arm en daagde zowel de werkgever als de school voor de rechtbank. “Er was een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan een risicoanalyse en de opgelopen schade”, vat zijn advocaat samen. “Het bedrijf had nooit op de lijst van stageplaatsen mogen staan.”

De procureur vorderde vier keer een geldboete van 20.000 euro. “Er was geen aangepaste beveiliging, geen goed functionerende noodknop en de plooibank beschikte niet over veiligheidsinstructies. De jongen had bij zijn stagebegeleider al laten weten dat zijn stage niet aangenaam was en dat hij onder druk werd gezet sneller te werken. De school organiseerde geen introductiesessie en deed geen onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen bij het bedrijf.”

“Dit heeft niemand gewild”

De 74-jarige zaakvoerder vertelde dat hij al 35 jaar met dezelfde machine werkte. Zijn advocaat onderstreepte dat er wel degelijk uitleg was gegeven over de werking van het toestel. De schooldirecteur legde uit dat er nog al stages werden georganiseerd bij het bedrijf, zonder problemen rond veiligheid. Vanuit de scholengemeenschap klonk het dat deze partij niets met veiligheid te maken heeft. Zij hopen allemaal de vrijspraak. “Wat gebeurd is, heeft niemand gewild”, benadrukte de schooldirecteur op het einde van de zitting. Het vonnis staat voorlopig gepland op 17 januari.

(Bron: HLN)

Beter voorkomen dan genezen

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website. PreBeCo begeleidt bedrijven bij het opzetten van een sterk preventiebeleid. Preventie vraagt tijd, kennis en de nodige administratie. Onze professionals nemen dit volledig uit handen van de interne preventieadviseur en de zaakvoerder. Vraag hier je gratis veiligheidsaudit aan!

prebeco-logo-header-optimized

In april 2015 viel een man die als uitzendkracht aan de slag was bij een bouwbedrijf, acht meter naar beneden door een gat in een dak. Enkele dagen na het ongeval bezweek hij aan zijn verwondingen. Op 13 november 2019 vond het proces over dit arbeidsongeval plaats in Luxemburg.

Slachtoffer opgeroepen als versterking

Volgens de Luxemburgse arbeidsinspectie was er op de dag van het ongeval veel wind. Daarom riepen twee werknemers van het bedrijf, die een dakplaat aan het vervangen waren, de hulp in van het slachtoffer. De man kreeg een korte veiligheidsbriefing. In plaats van eerst een nieuwe dakplaat te halen en dan pas de oude plaat weg te nemen (wat logischer zou zijn geweest), waren de werknemers omgekeerd te werk gegaan. Daardoor viel het slachtoffer in dit onbeveiligde gat met een dodelijke afloop als gevolg.

Geen veiligheidsmaatregelen

De arbeiders droegen geen beschermingsmiddelen en het slachtoffer, dat niet gewoon was om op daken te werken, was niet de geschikte persoon voor een dergelijke interventie. Volgens de wetsdokter hield het ernstige hoofdletsel van het slachtoffer rechtstreeks verband met zijn val, ondanks de tijd – enkele dagen – tussen het ongeval en het overlijden van de werknemer.

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Het bedrijf was ervan overtuigd geen enkele fout te hebben begaan. Volgens de vertegenwoordiger van het parket was het overlijden van het slachtoffer echter het gevolg van een gebrek aan voorzorgsmaatregelen van het bedrijf. Het ongeval zou niet gebeurd zijn indien het gat in het dak beveiligd was. De twee werknemers hadden weliswaar aan het slachtoffer gezegd dat hij zich niet in de buurt van het gat mocht begeven, maar dit kan niet als een veiligheidsopleiding beschouwd worden.

(Bron: rtl.lu)

Meten is weten

Zoals in zo veel gevallen dacht ook deze werkgever met alles in orde te zijn. Uiteindelijk blijkt dit helemaal niet het geval te zijn, met alle gevolgen van dien. Wees daarom proactief en laat uw onderneming auditeren op vlak van arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. Voor slechts € 250,00 komt een opgeleid medewerker ter plaatse om samen met de verantwoordelijke een uitgebreide vragenlijst te overlopen. Als resultaat ontvangt u een volledig overzicht met de zaken die actie vereisen en bespreken we samen waar wij u in kunnen ondersteunen. Aarzel dus niet en contacteer ons voor meer informatie over onze veiligheidsaudit.