Het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) voor het jaar 2015 moet voor 31 maart 2016 overgemaakt worden aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Verplicht

Ieder jaar moeten de werkgevers verplicht een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk opsturen naar de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 30 van het KB Beleid (KB 27 maart 1998 betreffende de algemene principes betreffende het welzijnsbeleid, BS 31 maart 1998, Codex, Titel I, Hoofdstuk 3). Het jaarverslag moet opgestuurd worden binnen de drie maanden die volgen op het kalenderjaar waarop het van toepassing is. Concreet is de deadline dus 31 maart.

Ieder jaar opnieuw

Het opstellen van het jaarverslag is éénn van de taken van de preventieadviseur in het kader van het beheer en de werking van de interne dienst (KB van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, BS 31 maart 1998, Codex, Titel II, Hoofdstuk I, artikel 7, § 1, 2°, b).

Naast de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van het bedrijf, bevat het jaarverslag ook gegevens over de organisatie van de interne dienst, statistische gegevens over de ongevallen en concrete acties van de interne dienst rond veiligheid, gezondheid en hygiëne, opleiding en informatie van het personeel (genomen maatregelen, verplichte controles, informatieacties,…) en de preventie van psychosociale risico’s. De verplichte inhoud ervan staat beschreven in bijlage III van het KB Interne dienst.
Om het opstellen van het jaarverslag te vergemakkelijken, stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ieder jaar formulieren ter beschikking van de ondernemingen. Wanneer al deze formulieren correct ingevuld worden en gebundeld worden, dan beschouwt de FOD dit als een geldig jaarverslag.

Bron: PreventActua

[separator headline=”h3″ title=”Inspectiecampagnes 2016″]
Elk jaar voert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) een aantal nationale en regionale campagnes, waarbij telkens enkele sectoren in het vizier worden genomen.
Met deze campagnes kunnen proactieve inspecties in een bepaalde sector zo uniform mogelijk worden uitgevoerd.

Nationale campagnes
– Interimsector: in het kader van een inspectiecampagne op Europees niveau van het SLIC (Senior Labour Inspection Committee)
– Bouwsector: bliksemacties op bouwwerven, samen met de NAVB

Regionale campagnes
– West-Vlaanderen: sector van huisvuilophaling en -verwerking
– Oost-Vlaanderen: gezins- en bejaardenzorg (met uitsluiting van de thuisverpleging)
– Antwerpen: metaalsector
– Limburg en Vlaams-Brabant: sector van grind-, zand-, klei- en kaolienwinning
– Brussel: agroalimentaire industrie
– Henegouwen: sector van opslag en goederenopslag
– Namen, Luxemburg en Waals-Brabant: sector van steenbewerking
– Luik: dienstenchequessector

Bron : IDEWE

Wat moet je doen bij een hartstilstand?
Als iemand een hartstilstand heeft, is hij of zij bewusteloos. Controleer of er nog hartslag is en bel meteen de hulpdiensten (112). Vermeld daarbij duidelijk wie je bent, waar je je bevindt en wat het probleem precies is. Geef aan dat je denkt dat het om een hartstilstand gaat en dat het slachtoffer bewusteloos is.

Start vervolgens de reanimatie. Als er er een AED of defibrillator in de buurt is, gebruik je het toestel – ook als je geen opleiding hebt gevolgd. De instructies zijn duidelijk en geven stap voor stap aan wat je precies moet doen. Is er geen toestel in de buurt? Dan staart je met hartmassage, afgewisseld met mond-op-mondbeademing. Dat houdt in: dertig hartmassages waarbij je het borstbeen 5 tot 6 centimeter indrukt, afgewisseld met twee beademingen.

Bron: HLN.be

coca cola
Bij Coca-Cola in Wilrijk (Antwerpen) is een werknemer om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Volgens de eerste vaststellingen werd hij geraakt door een palletiseermachine, een toestel dat lege bakken op een pallet stapelt. De precieze omstandigheden waarin dat gebeurde, maken deel uit van verder onderzoek.
Het slachtoffer, een dertiger, werd naast de machine aangetroffen door enkele collega’s, maar het is nog niet bekend of zij het drama ook zien gebeuren hebben. “De personen die het lichaam gevonden hebben, verkeerden na afloop in shock en zullen pas later verhoord kunnen worden”, zegt Pieter Wyckaert van het Antwerpse arbeidsauditoraat. “Verder is de federale dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse gestuurd om vaststellingen te doen.”

Wat er vanmorgen precies misliep, is dan ook nog niet duidelijk. “Er kan sprake zijn van een menselijke fout -misschien maakte de man een verkeerde beweging of werd hij onwel- of er kan iets mis geweest zijn met de machine. Dat moet nog verder onderzocht worden”, stelt Wyckaert. “Indien nodig kan er ook nog een autopsie op het lichaam gebeuren.”

Volgens Coca-Cola was het slachtoffer een operator die al meerdere jaren “op interimbasis” bij de frisdrankproducent aan de slag was.

Bron: HLN.BE
Foto: Google Maps