Digitale toepassingen zijn vaak een zegen voor uw bedrijf, maar soms ook een vloek: het verkeerd gebruik ervan door uw werknemers kan immers leiden tot concentratieproblemen en zelfs burn-out. Hoe herkent u zo’n digiverslaving en wat kunt u er als werkgever aan doen?

Digibesitas is het dwangmatige overgebruik van digitale toestellen zoals smartphones en tablets. In recent onderzoek door iMinds geven steeds meer Vlamingen aan dat deze activiteiten erg tijdrovend zijn en soms zelfs verslavend. Uw medewerkers ontvangen steeds meer informatie via een stijgend aantal digitale toestellen. Wanneer ze daar op een verkeerde (lees: onbewuste) manier mee omgaan, worden ze vaak afgeleid van hun echte werk, met een negatieve impact op hun productiviteit en efficiëntie. Bovendien brengt die informatie-overload ook veel stress mee, wat zich kan uiten in een verhoogd ziekteverzuim en burn-out.

 

Zijn uw werknemers ‘digibees’?

 Wanneer lijdt iemand aan digibesitas? Er zijn een aantal criteria waaraan u zo’n ‘verslaving’ kunt herkennen:

  • onweerstaanbare verleiding om telkens opnieuw (sociale) media checken, en onsuccesvolle pogingen om te minderen;
  • problemen om het échte werk gedaan te krijgen;
  • minimaal zes uur per dag op digitale toestellen spenderen;
  • verlies van interesse in andere hobby’s;
  • digitale media gebruiken om de gemoedsstemming te regelen;

Houden die symptomen langer aan dan drie maanden, dan mag u stellen dat iemand ‘digibees’ is.

 

Kwalijke gevolgen van digibesitas

Digibesitas kan leiden tot ernstige fysieke en mentale kwalen. Het brein wordt immers overweldigd door teveel informatie in teveel verschillende vormen.

  • Lichamelijke kwalen

Het ‘blue light’ dat digitale toestellen produceren, creëert een soort glans op het oog. Bij overmatige blootstelling kan dit leiden tot wazig zicht en geïrriteerde ogen. Overmatig gebruik van digitale apparaten voor het slapen veroorzaakt dan weer een onrustige geest of ‘noisy sleep’, wat op termijn kan leiden tot oververmoeidheid.

  • Mentale gevolgen

Door een gebrek aan mentale rust vinden we het steeds moeilijker om ons te concentreren op één bepaalde taak. De overvloed aan informatie maakt ons verward en verhindert ons om ‘juiste’ beslissingen te nemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot burn-outsymptomen zoals aanhoudende moeheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid enzovoort.

 

Ingrediënten voor een digitaal dieet

Hoe helpt u uw medewerkers om van hun digiverslaving af te geraken?

  • Stimuleer een gezonde leefstijl, onder meer door een bewust gebruik van digitale toestellen: zo is het best om na 18 uur geen mails meer te beantwoorden en minstens 60 à 90 minuten voor het slapen gaan geen digitale toestellen meer  te gebruiken. En waarom geen ‘tech free zone’ maken van de slaapkamer?
  • Sommige bedrijven blokkeren de werkmailbox na de werkuren. Zo verplichten ze hun werknemers om zich meer te ontspannen. Heel wat bedrijven blokkeren ook bepaalde sociale media op de toestellen van hun werknemers.
  • Stel een intern beleid op rond het gebruik van digitale media.

Bron: Mensura.be

De ministerraad van 30 september 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen aanpast.
Aanpassing
De aanpassing van de voorschriften van de liften is ingegeven door Europese regelgeving waaraan moet voldaan worden vanaf 1 december 2016. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen bevat onder andere verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften, goederenliften en speciale liften (liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit,…).
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
Liften en goederenliften
Het ontwerp eist dat de machine en de bijhorende onderdelen van een lift en goederenlift enkel toegankelijk mogen zijn voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen.
In geval van abnormale stijging van de temperatuur van de machine of van andere elektrische uitrustingen, moet de lift stoppen op een bordes, zodat de passagiers kunnen uitstappen. De automatische terugkeer naar de normale werking is enkel mogelijk na voldoende afkoeling.
De schacht, de machinekamer of het geheel worden op een natuurlijke manier verlucht via buitenluchtmonden. De schacht en de machinekamer van een oleohydraulische lift moeten echter afzonderlijk van elkaar verlucht worden. De verluchtingskleppen mogen gemotoriseerd zijn.
Bij brand dient na ontvangst van een signaal door de branddetectie-installatie of door een manuele oproepvoorziening, de liftkooi naar het aangeduide liftbordes te worden gebracht, zodat de inzittenden kunnen uitstappen en de lift uit de normale dienst wordt gehaald.
Speciale liften
Liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit of voor de brandweer moeten voldoen aan de voorschriften voor liften en goederenliften en aan specifieke voorschriften.

– personen met beperkte mobiliteit
De eisen voor liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit omvatten onder meer :
– aanwezigheid ‘evacuatiesleutel’:
De lift is uitgerust met een schakelaar met ‘evacuatiesleutel’ waardoor de bevoegde persoon de bediening van de lift kan overnemen.
– intercomsysteem:
in geval van evacuatie, moet de lift een intercomsysteem voor tweerichtingscommunicatie hebben (niet voor gebouwen met slechts twee verdiepingen). Het systeem moet toelaten om te communiceren tussen de liftkooi, het evacuatieniveau en de machinekamer of het paneel van de hulpverleningsorganisaties.
– brandweer
Liften bestemd voor de brandweer moeten beantwoorden aan specifieke voorschriften:
– De lift moet de verdieping die het verst van het toegangsniveau van de brandweer gelegen is, in minder dan zestig seconden na het sluiten van de deuren kunnen bereiken.
– Op het bordes van het toegangsniveau van de brandweer moet een schakelaar met ‘brandweersleutel’ voorzien zijn waarmee de brandweer de bediening kan overnemen.

Bron: presscenter.org