Tag Archief van: arbeidsongeval

Een 17-jarige student metaalbewerking heeft onder meer zijn school en het bedrijf waar hij stage liep, Briers Metaalwerken, voor de rechter gedaagd na een zwaar arbeidsongeval. Op 1 februari 2018 was de jongeman aan het werken met een plooibank, toen zijn handen onder de messen terechtkwamen. Hij verloor zijn linkerhand en vier vingers van zijn rechterhand. De zaakvoerder van het Diepenbeekse bedrijf, het bedrijf zelf, de directeur van de school en de directeur van de scholengemeenschap riskeren allemaal een geldboete van 20.000 euro.

De jongeman had destijds net de overgang gemaakt naar de nieuwe school in Bilzen en zat in het vijfde middelbaar. Volgens het leerplan moest hij een stage doen en nadat hij zelf geen stageplaats gevonden had, viel men terug op een lijst van stagebedrijven die ter beschikking staan van de school. Zo kwam hij terecht bij een bedrijf uit Diepenbeek. Daar kreeg hij de opdracht om lange dunne deltaplaten te plooien met behulp van de plooimachine.

Die bewuste donderdagnamiddag raakte de jongeman gekneld in de machine. Toen hij een correctie wilde doorvoeren, duwde hij per ongeluk de voetbediening in. Op die manier kwamen de messen naar beneden. Aan zijn handen liep hij een plet- en scheurtrauma op. Uiteindelijk konden de specialisten zijn hand wel terugplaatsen, al werd zijn voorarm met enkele centimeters ingekort. Zijn rechterhand werd operatief gefixeerd. Door de gebeurtenissen heeft de jongeman blijvende hinder bij het schrijven en computeren en kan hij geen zware fysieke arbeid meer leveren. Hij ging zich meer focussen op informatica met een speciale muis als hulpmiddel. De precieze schadevergoeding kan dan ook onmogelijk nu al bepaald worden.

“Gebrek aan risicoanalyse”

De jongeman nam een advocaat onder de arm en daagde zowel de werkgever als de school voor de rechtbank. “Er was een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan een risicoanalyse en de opgelopen schade”, vat zijn advocaat samen. “Het bedrijf had nooit op de lijst van stageplaatsen mogen staan.”

De procureur vorderde vier keer een geldboete van 20.000 euro. “Er was geen aangepaste beveiliging, geen goed functionerende noodknop en de plooibank beschikte niet over veiligheidsinstructies. De jongen had bij zijn stagebegeleider al laten weten dat zijn stage niet aangenaam was en dat hij onder druk werd gezet sneller te werken. De school organiseerde geen introductiesessie en deed geen onderzoek naar de veiligheidsmaatregelen bij het bedrijf.”

“Dit heeft niemand gewild”

De 74-jarige zaakvoerder vertelde dat hij al 35 jaar met dezelfde machine werkte. Zijn advocaat onderstreepte dat er wel degelijk uitleg was gegeven over de werking van het toestel. De schooldirecteur legde uit dat er nog al stages werden georganiseerd bij het bedrijf, zonder problemen rond veiligheid. Vanuit de scholengemeenschap klonk het dat deze partij niets met veiligheid te maken heeft. Zij hopen allemaal de vrijspraak. “Wat gebeurd is, heeft niemand gewild”, benadrukte de schooldirecteur op het einde van de zitting. Het vonnis staat voorlopig gepland op 17 januari.

(Bron: HLN)

Beter voorkomen dan genezen

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website. PreBeCo begeleidt bedrijven bij het opzetten van een sterk preventiebeleid. Preventie vraagt tijd, kennis en de nodige administratie. Onze professionals nemen dit volledig uit handen van de interne preventieadviseur en de zaakvoerder. Vraag hier je gratis veiligheidsaudit aan!

prebeco-logo-header-optimized

Bij 40 % van alle ernstige arbeidsongevallen zijn medewerkers betrokken die minder dan een jaar in dienst zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis, die vorig jaar 661 ernstige arbeidsongevallen heeft onderzocht. Dat percentage is nooit zo hoog geweest als de laatste vijf jaar.

Als er zich een ernstig arbeidsongeval voordoet, dan zijn ondernemingen en organisaties verplicht om een extern onderzoek te laten uitvoeren om te voorkomen dat dit soort ongeval zich opnieuw zou voordoen (behalve als zij zelf een preventieadviseur tewerkstellen die voldoende opgeleid is).

Breuken zijn de meest voorkomende letsels (62%), terwijl vingers en voeten de meest kwetsbare lichaamsdelen zijn.

Loontrekkenden die minder dan een jaar anciënniteit hebben, lopen dus het meest risico op een ernstig arbeidsongeval. Vier ernstige ongevallen op tien treffen inderdaad deze groep.

Bovendien blijkt dat er geen enkel verband bestaat tussen anciënniteit en leeftijd van de slachtoffers. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is immers 40 jaar. Er is overigens duidelijk vastgesteld dat hoe langer een bediende werkt, hoe kleiner het risico op een ongeval is.

Het aantal arbeidsongevallen bij nieuwkomers in een onderneming is de laatste jaren sterk gestegen. In 2014 heeft Liantis 190 ernstige ongevallen geregistreerd bij deze werknemers, tegenover 270 vorig jaar, dit is een stijging van niet minder dan 42,1 % op een periode van vijf jaar. Uit een analyse van de incidenten van twee jaar geleden bleek dat ze in 66% van de gevallen voorkomen bij nieuwe medewerkers die vijf jaar of minder in dienst zijn. Of nog specifieker: 38% gebeurde toen bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn, 28 % bij mensen die tussen 1 en 5 jaar op de werkvloer vertoeven.

“Het tekort aan arbeidskrachten kan de sterke stijging verklaren van het aantal ernstige ongevallen bij nieuwe werknemers. Aangezien sommige posten moeilijker in te vullen raken, zijn werkgevers genoodzaakt om meer personen aan te werven die soms onvoldoende voorafgaande opleiding hadden of die minder vertrouwd zijn met de risico’s van de job”, zegt Lode Boeve, directeur risicobeheersing bij Liantis.

Zo beveelt de externe preventiedienst aan om bijzondere aandacht te besteden aan de veiligheid van de medewerkers, tenminste in het begin van hun loopbaan. Liantis tracht bijvoorbeeld pertinente informatie te verstrekken aan de werkgevers opdat zij aan hun nieuwe werknemers de goede praktijken op de werkplaats zouden kunnen bijbrengen.

Het is eveneens van kapitaal belang te voorzien in een onthaalprocedure van de nieuwe werknemers. Als leidinggevende kan men zijn medewerkers sensibiliseren voor bepaalde risico’s inzake veiligheid en hen opleiden om deze goed te beheersen. Een peterschapsysteem kan er ook toe bijdragen om te zorgen voor de nodige omkadering voor de nieuwkomers.

(Bron: La Dernière Heure, VRT)

PreBeCo is gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven betreffende preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. We stellen onder andere onthaalbrochures op voor bedrijven om een leidraad te hebben tijdens de inwerkperiode van nieuwe werknemers. Contacteer ons voor meer informatie!