De sociale inspectiediensten hebben hun kalender van de flitscontroles voor 2019 gepubliceerd.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In 2019 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd:

  • Schoonmaaksector : 25 januari 2019
  • Elektrotechnische en bouwsector: 21 maart 2019
  • Taxi- en vervoerssector: 17 mei 2019
  • Horeca : 6 juli 2019
  • Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
  • Carwashsector : 22 november 2019

Als werkgever kunt u zich voorbereiden aan de hand van de checklist van het SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).