Aangekondigde inspecties 2016 !

[separator headline=”h3″ title=”Inspectiecampagnes 2016″]
Elk jaar voert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) een aantal nationale en regionale campagnes, waarbij telkens enkele sectoren in het vizier worden genomen.
Met deze campagnes kunnen proactieve inspecties in een bepaalde sector zo uniform mogelijk worden uitgevoerd.

Nationale campagnes
– Interimsector: in het kader van een inspectiecampagne op Europees niveau van het SLIC (Senior Labour Inspection Committee)
– Bouwsector: bliksemacties op bouwwerven, samen met de NAVB

Regionale campagnes
– West-Vlaanderen: sector van huisvuilophaling en -verwerking
– Oost-Vlaanderen: gezins- en bejaardenzorg (met uitsluiting van de thuisverpleging)
– Antwerpen: metaalsector
– Limburg en Vlaams-Brabant: sector van grind-, zand-, klei- en kaolienwinning
– Brussel: agroalimentaire industrie
– Henegouwen: sector van opslag en goederenopslag
– Namen, Luxemburg en Waals-Brabant: sector van steenbewerking
– Luik: dienstenchequessector

Bron : IDEWE