Moest het voor sommige nog niet helemaal duidelijk zijn, beschermingsmaatregelen dringen zich op. Dankzij onze wetgever hebben we al een leidraad gekregen (MB 18/03/2020) en kunnen we hiermee aan de slag. Maar welke maatregelen moeten er nu eerst worden genomen?

Bij die keuze komt de zogenaamde “preventiehiërarchie“ kijken. Een term die wij, preventieadviseurs, al jaren toepassen en het is nu niet anders. Deze geeft aan welke preventiemaatregelen voorrang krijgen op andere. Maatregelen die hoger in de hiërarchie staan moeten eerst genomen worden en krijgen de voorkeur op de maatregelen die daaronder staan. Simpel nietwaar?

Preventiehiërarchie:

  • eliminatie van het gevaar: verwijdering;
  • substitutie van het gevaar: het gevaar wordt vervangen door een gevaar met andere eigenschappen, zodat het risico afneemt;
  • risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM);
  • schade verminderen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
  • organisatorische maatregelen: opleiding, werkmethodes, procedures, toolboxmeeting, … ;
  • overige schadebeperkende maatregelen: EHBO, noodplan (BCP), …
  • signalisatie: aanduiden van het restrisico.

In de praktijk zal er meestal voor gekozen worden voor een combinatie van bovenstaande maatregelen om zo een zo veilig en efficiënt mogelijke oplossing te vinden. CBM verdienen altijd (indien mogelijk) de voorkeur boven PBM.

 

Begin bij het begin en stel een RISICOANALYSE op! 

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico’s worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. De risicoanalyse is de eerste stap waarop je dan verder kan en moet bouwen.

 

Wij helpen uw graag verder met het opstellen van een “COVID 19 risicoanalyse” alsook met eventuele gevolgen die hieraan gegeven dienen te worden! 
Samen tegen Corona!