Golfplaten daken houden gevaar in door asbest: “Geen reden tot paniek, wel tot bezorgdheid”

Golfplaten daken kunnen gevaarlijk zijn omdat ze asbest afgeven. Vooral daken zonder dakgoot vormen een groot risico. Dat staat in een rapport van OVAM dat intussen al vier jaar oud is. “Dat die studie vier jaar stof ligt te vergaren, zonder dat er structurele maatregelen worden genomen, vind ik onacceptabel”, zegt Johan Danen van Groen, die het rapport kon inkijken.

Golfplaten daken zie je wel meer op fietsenstallingen, schuurtjes of gebouwen van jeugd- en sportterreinen. Wanneer deze golfplaten door de weersomstandigheden verweren, komen asbestvezels vrij. Vooral als het regent, spoelen de asbestvezels mee weg naar de grond. Is er een dakgoot, dan verdwijnen ze met het water via de riolering. Maar vaak is dat niet het geval, en kunnen de vezels zich via de lucht verspreiden.

“Als dat dag na dag, jaar na jaar gebeurt, is er ondertussen wel al best een hoeveelheid asbest aanwezig, waarover je je zorgen kunt maken”, zegt Groen-parlementslid Johan Danen, die het rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM -dat intussen al dateert van 2013- kon inkijken.

“Dat deze studie stof ligt te vergaren, is onacceptabel”

Volgens het rapport is de vezelvrijstelling zeer hoog. In de aanbevelingen wordt gezegd dat sterk verweerde golfplaten daken zonder dakgoot op een verhard oppervlak waar veel beloop is prioritair zouden moet worden vervangen of op zijn minst van een dakgoot worden voorzien.

“Dat die studie vier jaar stof ligt te vergaren, zonder dat er structurele maatregelen worden genomen, vind ik onacceptabel”, zegt Johan Danen. Hij verwijt minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) nalatigheid en zegt dat hij haar in het parlement aan de tand zal voelen.

“Er is volgens mij geen reden tot paniek, wel tot grote bezorgdheid”, zegt Danen. In Vlaanderen zijn er naar schatting 2 tot 4 miljoen ton asbesthoudende golfplaten of leien. Asbest inademen kan tientallen jaren later longvlieskanker veroorzaken.

Dat ze niets gedaan heeft met de bevindingen van het onderzoek, spreekt minister van Milieu Schauvliege tegen. “Er zijn tal van studies uitgevoerd en we zijn daar direct mee aan de slag gegaan. Het resultaat is dat de Vlaamse regering in 2014 de beslissing heeft genomen om naar een asbestvrij Vlaanderen te gaan tegen 2040.”

Bron: Deredactie.be