Steeds minder arbeidsongevallen met uitzendkrachten

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten gedaald. De ernst van de arbeidsongevallen blijft evenwel stabiel. Dat blijkt uit de recente arbeidsongevallencijfers van Preventie en Interim (PI).
Tewerkstelling
In 2015 presteerden de uitzendsector samen meer dan 195 miljoen uren uitzendarbeid. Dat is een toename van 7% tegenover 2014. Uitzendbureaus erkend voor activiteiten in de bouw nemen 2,58% van de totale uitzendarbeid voor hun rekening. Het aandeel jobstudent-uitzendkrachten in de uitzendsector bedraagt 14%. In 2015 hebben 220.000 jobstudenten meer dan 27,7 miljoen uren gepresteerd. Dat is een stijgen met ruim 20% tegenover 2014.
Frequentiegraad
De frequentiegraad is in 2015 voor het eerst gedaald onder 40 (39,33). Het is het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad daalt. In vergelijking met 2000 is het aantal ongevallen per gepresteerde uren gedaald met meer dan 60%. Bij jobstudenten daalde de frequentiegraad in die periode met 77%.

Ernstgraad
De ernst van de arbeidsongevallen lijkt zich te stabiliseren en blijft schommelen rond 0,89. In 2000 bedroeg de ernstgraad nog 1,81%.
Daarmee volgt de uitzendsector de algemene trend zoals die ook vastgesteld werd door het Fonds voor Arbeidsongevallen: er gebeuren steeds minder ongevallen, maar ze zijn ernstiger en met meer verlet.

 
Grafiek 1: Frequentiegraad arbeidsongevallen uitzendkrachten

ernst

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2: Ernstgraad arbeidsongevallen uitzendkrachten

freq

 

 

 

 

 

 

Bron: Preventie en Interim