Tag Archief van: inspectiecampagne

Zoals de vorige jaren heeft de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) ook voor 2019 weer een aantal inspectiecampagnes gepland. Ook volgend jaar zijn er zowel thematische als sectorale campagnes. De verschillende regio’s kunnen daarboven eigen accenten leggen. Bedoeling is om ook in kleine organisaties de bescherming van de werknemers te controleren en op die manier een nulmeting op te stellen. Op basis van de gegevens kunnen de sectororganisaties vervolgens eventueel acties opzetten.

Regionale campagnes

Regionale directie Sector Thema
West-Vlaanderen Metaalverwerking Veiligheid (LOTO:
“Lock Out Tag Out”)
Oost-Vlaanderen Zorgsector Moederschaps-
bescherming
Antwerpen Maalderijen Gevaarlijke producten
Limburg &
Vlaams-Brabant
Fabricage
kunststofproducten
Gevaarlijke producten
Brussel Bewaking Ergonomie
Henegouwen Groot warenhuizen Ergonomie
Namen, Luxemburg
& Waals-Brabant
Afvalverwerking Gevaarlijke producten
Luik Rusthuizen Psychosociale risico’s

Nationale campagnes

Sector Thema
Alle sectoren Rolbruggen
Diverse sectoren
(SEVESO)
Topbelading vrachtwagens
Bouwsector Werken op hoogte (ism Constructiv BoP)
Bouwsector Afbraakwerken

Er zullen ook gemeenschappelijke acties van de sociale inspecteurs op een welbepaalde dag en in een bepaalde sector plaatsvinden in het kader van het samenwerkingsprotocol dat werd gesloten tussen de arbeidsinspectiediensten ‘Toezicht op de sociale Wetten’ en TWW.

Bij een inspectie zal men eerst het beleid van de werkgever nagaan (Globaal Preventieplan, Jaarlijks actieplan…). Daarna worden de verschillende welzijnsdomeinen overlopen. De nadruk ligt natuurlijk op het thema dat voor de betrokken sector van toepassing is. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld volgt er actie: dit kan gaan van een advies (mondeling of schriftelijk) over een waarschuwing tot stopzetten van de activiteiten (als de tekortkomingen zeer ernstig zijn).

Als onafhankelijk specialist inzake preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is PreBeCo altijd inzetbaar voor, tijdens of na een inspectie. Door onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om ondernemingen en hun zaakvoerders en preventieadviseurs voor te bereiden om inspectiebezoeken als deze probleemloos te doorstaan.