Tag Archief van: onthaal

Bij 40 % van alle ernstige arbeidsongevallen zijn medewerkers betrokken die minder dan een jaar in dienst zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis, die vorig jaar 661 ernstige arbeidsongevallen heeft onderzocht. Dat percentage is nooit zo hoog geweest als de laatste vijf jaar.

Als er zich een ernstig arbeidsongeval voordoet, dan zijn ondernemingen en organisaties verplicht om een extern onderzoek te laten uitvoeren om te voorkomen dat dit soort ongeval zich opnieuw zou voordoen (behalve als zij zelf een preventieadviseur tewerkstellen die voldoende opgeleid is).

Breuken zijn de meest voorkomende letsels (62%), terwijl vingers en voeten de meest kwetsbare lichaamsdelen zijn.

Loontrekkenden die minder dan een jaar anciënniteit hebben, lopen dus het meest risico op een ernstig arbeidsongeval. Vier ernstige ongevallen op tien treffen inderdaad deze groep.

Bovendien blijkt dat er geen enkel verband bestaat tussen anciënniteit en leeftijd van de slachtoffers. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is immers 40 jaar. Er is overigens duidelijk vastgesteld dat hoe langer een bediende werkt, hoe kleiner het risico op een ongeval is.

Het aantal arbeidsongevallen bij nieuwkomers in een onderneming is de laatste jaren sterk gestegen. In 2014 heeft Liantis 190 ernstige ongevallen geregistreerd bij deze werknemers, tegenover 270 vorig jaar, dit is een stijging van niet minder dan 42,1 % op een periode van vijf jaar. Uit een analyse van de incidenten van twee jaar geleden bleek dat ze in 66% van de gevallen voorkomen bij nieuwe medewerkers die vijf jaar of minder in dienst zijn. Of nog specifieker: 38% gebeurde toen bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn, 28 % bij mensen die tussen 1 en 5 jaar op de werkvloer vertoeven.

“Het tekort aan arbeidskrachten kan de sterke stijging verklaren van het aantal ernstige ongevallen bij nieuwe werknemers. Aangezien sommige posten moeilijker in te vullen raken, zijn werkgevers genoodzaakt om meer personen aan te werven die soms onvoldoende voorafgaande opleiding hadden of die minder vertrouwd zijn met de risico’s van de job”, zegt Lode Boeve, directeur risicobeheersing bij Liantis.

Zo beveelt de externe preventiedienst aan om bijzondere aandacht te besteden aan de veiligheid van de medewerkers, tenminste in het begin van hun loopbaan. Liantis tracht bijvoorbeeld pertinente informatie te verstrekken aan de werkgevers opdat zij aan hun nieuwe werknemers de goede praktijken op de werkplaats zouden kunnen bijbrengen.

Het is eveneens van kapitaal belang te voorzien in een onthaalprocedure van de nieuwe werknemers. Als leidinggevende kan men zijn medewerkers sensibiliseren voor bepaalde risico’s inzake veiligheid en hen opleiden om deze goed te beheersen. Een peterschapsysteem kan er ook toe bijdragen om te zorgen voor de nodige omkadering voor de nieuwkomers.

(Bron: La Dernière Heure, VRT)

PreBeCo is gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven betreffende preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. We stellen onder andere onthaalbrochures op voor bedrijven om een leidraad te hebben tijdens de inwerkperiode van nieuwe werknemers. Contacteer ons voor meer informatie!