Tag Archief van: Toezicht Welzijn op het Werk

Een glasbedrijf uit Poperinge heeft een geldboete van 21.600 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor een dodelijke arbeidsongeval bij de realisatie van een appartementsgebouw nabij het station. Daarbij kwam een 41-jarige arbeider drie jaar geleden om het leven. De Poperingenaar verloor zijn evenwicht door een gekanteld glasraam en viel acht meter naar beneden.

De Brugse strafrechter toonde zich al bij al mild voor de werkgever uit Poperinge. Hij legde het glasbedrijf 21.600 euro boete op, maar daarvan moet het slechts de helft betalen. “Ze leverden na het ongeval immers inspanningen op vlak van welzijn en arbeidsveiligheid”, stelde de rechtbank in haar vonnis. Het bijzonder tragische ongeval dateert van 25 april 2016. In de Ieperstraat in Poperinge werd toen volop gewerkt aan de realisatie van residentie Hof van Vlaanderen. Het plaatselijke glasbedrijf stond in voor de plaatsing van de ramen in de veertien appartementen.

Val van acht meter

De dag van de feiten waren werknemers van het bedrijf bezig met het afleveren van een glaspartij. Het slachtoffer stond samen met een collega op de derde verdieping van het flatgebouw. “De mannen moesten glas aannemen die met een kraan waren omhoog gehesen”, vertelde de advocaat van zijn vrouw en dochter vorige maand. “Zijn collega moest op een bepaald moment binnen iets halen en liet het glasraam daarom rusten op het balkon.” Wellicht door een hevige windstoot ging het venster aan het kantelen. De arbeider kon het gewicht niet alleen dragen en verloor zijn evenwicht. De man slaagde erin om zich nog even vast te klampen aan de balkonrand, maar kon zich niet vasthouden. Hij viel uiteindelijk acht meter naar beneden en belandde met een harde smak op het voetpad, voor de ogen van zijn collega’s. De hulpdiensten reanimeerden de man nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten.

Geen veiligheidsbeleid

De dienst Toezicht Welzijn op het Werk stelde op de werf verschillende gebreken vast. “Het balkon waarop het slachtoffer werkte, was oorspronkelijk afgeschermd met een balustrade”, sprak de arbeidsauditeur. “Omdat ook een bok moest naar boven gehesen worden, werd de afsluiting weggenomen. Achteraf werd ze echter nooit teruggeplaatst.” Uit de verhoren van de medewerkers bleek volgens het arbeidsauditoraat dat de onderneming geen veiligheidsbeleid had. “Ze vertelden dat ze op de werf geen helm droegen en er geen verlichting was om in het donker te werken. Een liftschacht bleek ook niet afgeschermd te zijn. De werknemers stelden zich daar zelf vragen bij.” De vrouw van het slachtoffer en zijn 19-jarige dochter stelden zich burgerlijke partij voor elk 15.000 euro, maar hun vordering werd door de rechter ongegrond verklaard. Een werkgever geniet volgens de wet immers burgerlijke immuniteit bij arbeidsongevallen van werknemers. In dergelijke gevallen is het de arbeidsongevallenverzekeraar die de schade uitbetaalt.

(Bron: HLN)

Het belang van preventie

De arbeidsongevallen graad in ons land ligt veel te hoog. In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op weg naar of van het werk. Een goed preventiebeleid dat wordt opgevolgd door en gecommuniceerd naar alle werknemers is daarom van enorm belang om drama’s als deze te vermijden. Naast het verlies voor de familie en de al bij al milde straf voor de werkgever is dit ook een zeer traumatische ervaring voor de andere medewerkers.

Voor meer informatie over arbeidsveiligheid, de wetgeving hieromtrent en eventuele oplossingen kan u terecht op onze website.

Zoals de vorige jaren heeft de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) ook voor 2019 weer een aantal inspectiecampagnes gepland. Ook volgend jaar zijn er zowel thematische als sectorale campagnes. De verschillende regio’s kunnen daarboven eigen accenten leggen. Bedoeling is om ook in kleine organisaties de bescherming van de werknemers te controleren en op die manier een nulmeting op te stellen. Op basis van de gegevens kunnen de sectororganisaties vervolgens eventueel acties opzetten.

Regionale campagnes

Regionale directie Sector Thema
West-Vlaanderen Metaalverwerking Veiligheid (LOTO:
“Lock Out Tag Out”)
Oost-Vlaanderen Zorgsector Moederschaps-
bescherming
Antwerpen Maalderijen Gevaarlijke producten
Limburg &
Vlaams-Brabant
Fabricage
kunststofproducten
Gevaarlijke producten
Brussel Bewaking Ergonomie
Henegouwen Groot warenhuizen Ergonomie
Namen, Luxemburg
& Waals-Brabant
Afvalverwerking Gevaarlijke producten
Luik Rusthuizen Psychosociale risico’s

Nationale campagnes

Sector Thema
Alle sectoren Rolbruggen
Diverse sectoren
(SEVESO)
Topbelading vrachtwagens
Bouwsector Werken op hoogte (ism Constructiv BoP)
Bouwsector Afbraakwerken

Er zullen ook gemeenschappelijke acties van de sociale inspecteurs op een welbepaalde dag en in een bepaalde sector plaatsvinden in het kader van het samenwerkingsprotocol dat werd gesloten tussen de arbeidsinspectiediensten ‘Toezicht op de sociale Wetten’ en TWW.

Bij een inspectie zal men eerst het beleid van de werkgever nagaan (Globaal Preventieplan, Jaarlijks actieplan…). Daarna worden de verschillende welzijnsdomeinen overlopen. De nadruk ligt natuurlijk op het thema dat voor de betrokken sector van toepassing is. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld volgt er actie: dit kan gaan van een advies (mondeling of schriftelijk) over een waarschuwing tot stopzetten van de activiteiten (als de tekortkomingen zeer ernstig zijn).

Als onafhankelijk specialist inzake preventie, arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is PreBeCo altijd inzetbaar voor, tijdens of na een inspectie. Door onze jarenlange ervaring zijn we de geschikte partner om ondernemingen en hun zaakvoerders en preventieadviseurs voor te bereiden om inspectiebezoeken als deze probleemloos te doorstaan.