Aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften

De ministerraad van 30 september 2016 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen aanpast.
Aanpassing
De aanpassing van de voorschriften van de liften is ingegeven door Europese regelgeving waaraan moet voldaan worden vanaf 1 december 2016. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen bevat onder andere verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften, goederenliften en speciale liften (liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit,…).
Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.
Liften en goederenliften
Het ontwerp eist dat de machine en de bijhorende onderdelen van een lift en goederenlift enkel toegankelijk mogen zijn voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen.
In geval van abnormale stijging van de temperatuur van de machine of van andere elektrische uitrustingen, moet de lift stoppen op een bordes, zodat de passagiers kunnen uitstappen. De automatische terugkeer naar de normale werking is enkel mogelijk na voldoende afkoeling.
De schacht, de machinekamer of het geheel worden op een natuurlijke manier verlucht via buitenluchtmonden. De schacht en de machinekamer van een oleohydraulische lift moeten echter afzonderlijk van elkaar verlucht worden. De verluchtingskleppen mogen gemotoriseerd zijn.
Bij brand dient na ontvangst van een signaal door de branddetectie-installatie of door een manuele oproepvoorziening, de liftkooi naar het aangeduide liftbordes te worden gebracht, zodat de inzittenden kunnen uitstappen en de lift uit de normale dienst wordt gehaald.
Speciale liften
Liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit of voor de brandweer moeten voldoen aan de voorschriften voor liften en goederenliften en aan specifieke voorschriften.

– personen met beperkte mobiliteit
De eisen voor liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit omvatten onder meer :
– aanwezigheid ‘evacuatiesleutel’:
De lift is uitgerust met een schakelaar met ‘evacuatiesleutel’ waardoor de bevoegde persoon de bediening van de lift kan overnemen.
– intercomsysteem:
in geval van evacuatie, moet de lift een intercomsysteem voor tweerichtingscommunicatie hebben (niet voor gebouwen met slechts twee verdiepingen). Het systeem moet toelaten om te communiceren tussen de liftkooi, het evacuatieniveau en de machinekamer of het paneel van de hulpverleningsorganisaties.
– brandweer
Liften bestemd voor de brandweer moeten beantwoorden aan specifieke voorschriften:
– De lift moet de verdieping die het verst van het toegangsniveau van de brandweer gelegen is, in minder dan zestig seconden na het sluiten van de deuren kunnen bereiken.
– Op het bordes van het toegangsniveau van de brandweer moet een schakelaar met ‘brandweersleutel’ voorzien zijn waarmee de brandweer de bediening kan overnemen.

Bron: presscenter.org