Digibesitas: zo houdt u het digitaal verbruik gezond!

Digitale toepassingen zijn vaak een zegen voor uw bedrijf, maar soms ook een vloek: het verkeerd gebruik ervan door uw werknemers kan immers leiden tot concentratieproblemen en zelfs burn-out. Hoe herkent u zo’n digiverslaving en wat kunt u er als werkgever aan doen?

Digibesitas is het dwangmatige overgebruik van digitale toestellen zoals smartphones en tablets. In recent onderzoek door iMinds geven steeds meer Vlamingen aan dat deze activiteiten erg tijdrovend zijn en soms zelfs verslavend. Uw medewerkers ontvangen steeds meer informatie via een stijgend aantal digitale toestellen. Wanneer ze daar op een verkeerde (lees: onbewuste) manier mee omgaan, worden ze vaak afgeleid van hun echte werk, met een negatieve impact op hun productiviteit en efficiëntie. Bovendien brengt die informatie-overload ook veel stress mee, wat zich kan uiten in een verhoogd ziekteverzuim en burn-out.

 

Zijn uw werknemers ‘digibees’?

 Wanneer lijdt iemand aan digibesitas? Er zijn een aantal criteria waaraan u zo’n ‘verslaving’ kunt herkennen:

  • onweerstaanbare verleiding om telkens opnieuw (sociale) media checken, en onsuccesvolle pogingen om te minderen;
  • problemen om het échte werk gedaan te krijgen;
  • minimaal zes uur per dag op digitale toestellen spenderen;
  • verlies van interesse in andere hobby’s;
  • digitale media gebruiken om de gemoedsstemming te regelen;

Houden die symptomen langer aan dan drie maanden, dan mag u stellen dat iemand ‘digibees’ is.

 

Kwalijke gevolgen van digibesitas

Digibesitas kan leiden tot ernstige fysieke en mentale kwalen. Het brein wordt immers overweldigd door teveel informatie in teveel verschillende vormen.

  • Lichamelijke kwalen

Het ‘blue light’ dat digitale toestellen produceren, creëert een soort glans op het oog. Bij overmatige blootstelling kan dit leiden tot wazig zicht en geïrriteerde ogen. Overmatig gebruik van digitale apparaten voor het slapen veroorzaakt dan weer een onrustige geest of ‘noisy sleep’, wat op termijn kan leiden tot oververmoeidheid.

  • Mentale gevolgen

Door een gebrek aan mentale rust vinden we het steeds moeilijker om ons te concentreren op één bepaalde taak. De overvloed aan informatie maakt ons verward en verhindert ons om ‘juiste’ beslissingen te nemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot burn-outsymptomen zoals aanhoudende moeheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid enzovoort.

 

Ingrediënten voor een digitaal dieet

Hoe helpt u uw medewerkers om van hun digiverslaving af te geraken?

  • Stimuleer een gezonde leefstijl, onder meer door een bewust gebruik van digitale toestellen: zo is het best om na 18 uur geen mails meer te beantwoorden en minstens 60 à 90 minuten voor het slapen gaan geen digitale toestellen meer  te gebruiken. En waarom geen ‘tech free zone’ maken van de slaapkamer?
  • Sommige bedrijven blokkeren de werkmailbox na de werkuren. Zo verplichten ze hun werknemers om zich meer te ontspannen. Heel wat bedrijven blokkeren ook bepaalde sociale media op de toestellen van hun werknemers.
  • Stel een intern beleid op rond het gebruik van digitale media.

Bron: Mensura.be