Aanslagen in Brussel: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk?

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers?

Indien het niet mogelijk is om het normaal voorziene werk uit te voeren, kan u in eerste instantie met de werknemers in onderling overleg afspraken maken; bijvoorbeeld door:

– de werknemer zijn werk van thuis uit te laten verrichten

– een afspraak of meeting te verzetten

– het werk op een andere werf te laten doorgaan

– de werknemer verlof te laten opnemen of door hem toegestaan (onbetaald) afwezig te laten zijn

Voor sommige bedrijven is het opvangen van de gevolgen van de aanslagen door alternatieven onmogelijk. De werkprestaties moeten noodgedwongen verminderd of opgeschort worden.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft in een persmededeling van woensdag 23 maart 2016 aan de RVA de opdracht gegeven om bekend te maken dat bedrijven omwille van deze uitzonderlijke situatie overmacht kunnen inroepen.

Overmacht is een plotse, onvoorziene gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van de partijen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen zoals bijvoorbeeld de sluiting van de luchthaven van Zaventem of het publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.

De werkgever is niet gehouden loon te betalen aan de werknemers.

De werkgever kan een aanvraag indienen bij de RVA waarbij de Directeur van het Werkloosheidsbureau van de RVA beslist of het om een overmachtssituatie gaat. Als hij het dossier goedkeurt, kunnen de werknemers werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht van de RVA ontvangen.

De RVA en de FOD WASO hebben deze persmededeling op woensdag 23 maart 2016 ook op hun website gepubliceerd. De nodige richtlijnen omtrent deze specifieke situatie zullen binnenkort bekendgemaakt worden.

Bron: CLB Group