Stress op het werk wegens hoge jobeisen

De resultaten op Europees vlak
Uit een Europese studie bij 43.000 werknemers in 35 landen blijkt dat België slechter scoort dan het Europees gemiddelde van 26 procent. Opvallend is dat in België het aantal fysieke en psychosociale klachten, zoals burn-out, toeneemt.

Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Werknemers tussen 40 en 55 jaar zijn het meest aan stress onderhevig. De meeste stress doet zich voor in de financiële sector, gevolgd door de transportsector, de gezondheidszorg, de kleinhandel, de horeca en het onderwijs.

Hoge jobeisen zijn de belangrijkste oorzaak van stress
Niet de leeftijd, het geslacht en de sector zijn doorslaggevend bij stress. Het zijn de soms onredelijke eisen van de organisatie en de sfeer op het werk die stress veroorzaken. Vooral de keuze tussen snelheid en perfectie is vaak frustrerend. Een te krappe deadline waarbij ook wordt veronderstelt dat de werknemer de taak grondig uitvoert, veroorzaakt enorme stress.

Uit het onderzoek van Lode Godderis van de KU Leuven blijkt dat vooral werkdruk een grote rol speelt, maar ook autonomie, steun van collega’s en ontplooiingsmogelijkheden.

Werkbaar werk
Volgens Kris Peeters is de belangrijkste conclusie dat de jobeisen de grootste impact hebben op stress en burn-out. Dat betekent dat stress en burn-out via preventie kan worden vermeden.

De minister van Werk zal op ‘korte termijn’ overleggen met alle betrokkenen, zoals de sociale partners, externe preventiediensten en arbeidsgeneesheren. Dat past in zijn actieplan voor ‘werkbaar werk’.

Bron: beswic.be