Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen.

Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging

Dit jaar is het thema van de Werelddag “Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging”. De IAO heeft een rapport gepubliceerd over de stand van zaken rond stress op het werk en de impact ervan in heel de wereld.

De psychosociale risico’s als gevolg van de groeiende concurrentie, de hoge verwachtingen op het vlak van prestaties en de lange werkdagen dragen ertoe bij dat de werkomgeving steeds stresserender wordt. De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt en de eis om steeds sneller te communiceren legt ons een strak arbeidsritme op. Bovendien worden werknemers als gevolg van de economische crisis geconfronteerd met herstructureringen, gevaarlijke werkomstandigheden, werkonzekerheid, werkloosheid,…

De voorbije jaren is de interesse voor de impact van psychosociale risico’s en stress op het werk toegenomen. Stress als gevolg van het werk wordt momenteel erkend als een mondiaal probleem dat alle landen, alle beroepen en werknemers treft, zowel in de rijke landen als in de ontwikkelingslanden.

De werkplek is een belangrijke bron van psychosociale risico’s. Maar het is ook de ideale omgeving om deze risico’s aan te pakken en de veiligheid en het welzijn van werknemers te beschermen.

Bron: beswic.be