Werkkleding reinigen. Mogen mijn werknemers dat zelf doen ?

U wil uw werknemers zelf hun werkkledij mee naar huis laten nemen om te wassen, in ruil voor een vergoeding. Mag dat zomaar of zijn daar voorwaarden aan verbonden ?

Als werkgever moet u zelf zorgen voor de reiniging van de werkkledij (met producten die zo weinig mogelijk allergeen zijn), voor de herstelling en het onderhoud in de normale staat van gebruik, alsook voor de tijdige hernieuwing van de werkkledij Het is dan ook verboden om uw werknemers toe te laten hun eigen werkkledij aan te schaffen, zelf te reinigen, voor de herstelling en het onderhoud ervan in te staan, of zelfs voor de hernieuwing ervan te zorgen. Zelfs tegen betaling van een premie of vergoeding mag dat niet

In één enkel geval mag u de reiniging wél aan uw werknemers toevertrouwen: als dat wordt toegelaten in een voor uw bedrijf algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (dus uitdrukkelijk volgens de voorwaarden in die cao). Het is de verantwoordelijkheid van u als werkgever om dat na te gaan/ te waarborgen. Bovendien moet uit de resultaten van de risicoanalyse (die u moet uitvoeren conform het KB Welzijnsbeleid) blijken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving (dus niet alleen de werknemer zelf !)

Bron: Unizo