Milieuvergunning voor onbeperkte duur !

Op 23 februari 2017 wordt het Vlaams omgevingsloket operationeel. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Ook voor professionals wordt overal vanaf 23 februari de digitale vergunningsaanvraag verplicht.

Gemeenten die meer tijd nodig hebben om de omgevingsvergunning te implementeren kunnen daarvoor tijd krijgen tot 1 juni 2017. Hun aanvraag voor uitstel moet voor 14 februari 2017 worden ingediend. De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be. Dergelijk uitstel bestaat niet voor de Vlaamse en de provinciale projecten.

Milieuvergunningen worden vanaf 23 februari 2017 verleend voor onbeperkte duur, uiteraard rekening houdende met de decretaal voorziene uitzonderingen.

Bron: http://www.publius.be/