Overmatig alcoholgebruik bij één werknemer op zeven

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te verbruiken. Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Het onderzoek
De studie gebeurde in het kader van het tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin werd onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart gebracht. De data werden verzameld via online enquêtes. 1.754 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in januari 2015 deel aan de studie en na resampling telde de steekproef 1.671 respondenten. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

10 consumpties per week
De limiet van 10 consumpties per week werd eind 2016 ingevoerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Eerder werd de wekelijkse consumptie van 21 drankjes voor mannen en 14 voor vrouwen als “veilig” beschouwd.

Problematisch alcoholgebruik
Volgens Securex drinkt ruim 14% van de Belgische werknemers meer dan wat de VAD aanraadt. Dubbel zoveel mannen als vrouwen geven aan overmatig te drinken (18% vs. 9%).
Het aantal werknemers met problematisch alcoholgebruik is al zes jaar lang zo hoog. De cijfers van het alcoholgebruik daalden wel tot 10% in de periode 2009-2010, volgens Securex vermoedelijk door de invoering van het rookverbod.

Stress: richt je niet tot de fles
Werknemers die veel stress ervaren op hun werk of in hun privésituatie zijn vaker problematische drinkers. Een glaasje wijn of een glas porto na een stressvolle dag kan eventueel helpen om de stress op korte termijn te verlagen, maar dit lost het probleem niet op. Integendeel, als je bij elke stresserende situatie naar het glas grijpt, leidt dat op termijn tot problematisch alcoholgebruik. Alcohol gebruiken om stress te verminderen is een vaak gebruikt, maar erg fout ‘coping’ mechanisme. Alcohol is nefast voor het neurologische systeem en induceert juist stress. Sporten of bewegen is het gezonde alternatief. De endorfines die dan vrijkomen, helpen ook de stress te verminderen.

Sensibiliseren
Medewerkers sensibiliseren over de risico’s van alcoholgebruik kan helpen om acute of chronische problemen te voorkomen. Het komt erop neer de problematiek met werknemers op een constructieve manier bespreekbaar te maken.

En wat als het feest is?
Om overmatig alcoholgebruik te voorkomen bij werkgerelateerde feestjes:
– Zorg voor voldoende niet-alcoholische alternatieven van hoge kwaliteit.
– Indien er toch alcohol geschonken wordt, verkies kwaliteit boven kwantiteit (schenk bv. één glas goede champagne in plaats van drie glazen goedkopere schuimwijn).
– Maak duidelijke afspraken over deelname aan het verkeer:
.  Voorzie transport.
.  Voorzie alcoholtesters zodat mensen zich kunnen testen.

 

Bron: Securex