Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond

De etiketten op verschillende chemische producten – die uit meerdere stoffen bestaan –  zoals wasmiddelen en verven werden al sinds juni 2015 in heel Europa en in een groot aantal landen  wereldwijd aangepast. Bedrijven hadden nog een overgangsperiode tot 1 juni 2017. Nu mogen winkels enkel nog chemische producten verkopen met de nieuwe etiketten. De milieu-inspectie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de volgende maanden toezien op de naleving in de winkels.

“De Belgische chemische industrie heeft de overgang naar de nieuwe pictogrammen succesvol afgerond en is blij dat de symbolen wereldwijd geharmoniseerd zijn.”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.

Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten zoals (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, bleekwater, ontstoppers, verven en doe-het-zelfproducten. Bij de helft ervan zijn kleine kinderen betrokken.  Zo kreeg het Antigifcentrum in 2016 in totaal 11.769 oproepen in verband met huishoudproducten, waarvan 5960 voor kinderen.

De etiketten op de verpakking goed lezen én de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor ongevallen.

Bronnen: beswic.be, health.belgium.be