Aantal zware ongevallen daalt niet !

De kans op een arbeidsongeval is sinds 2007 met een kwart gedaald. Dat blijkt tenminste uit de cijfers van arbeidsongevallenverzekeraar Baloise Insurance. Het aantal zware ongevallen daalt echter niet.
Nog steeds veel zware ongevallen
In 2007 opende Baloise Insurance nog een schadedossier voor één op twaalf verzekerde werknemers. Dat waren er in 2014 één op 16 verzekerde werknemers, een daling van 25% (zie tabel 1). Vooral het aantal lichte ongevallen daalt, want het aantal zware ongevallen met zware letsels of overlijden tot gevolg blijft nagenoeg gelijk
Baloise Insurance spreekt van een zwaar ongeval van zodra de uitbetaling 250.000 euro of meer bedraagt. Dit zijn de dodelijk ongevallen of de ongevallen met langdurige ongeschiktheid.

Kleine bedrijven
Het risico op zware ongevallen is het grootst in kleine bedrijven, geeft Baloise Insurance aan. Bij bouwbedrijven met minder dan 20 werknemers, bijvoorbeeld, is de kans op een zwaar ongeval dubbel zo groot als in bedrijven met meer dan 20 werknemers.

FAO
De analyse van Baloise komt overeen met de cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Volgens het FAO is het aantal arbeidsongevallen sinds 1985 gestaag gedaald. De daling van de zware ongevallen is echter minder spectaculair. In 2007 waren er 5,9 dodelijke arbeidsongevallen per 1.000 FTE’s. In 2014 waren dat er 5 op 1.000. Volgens het FAO dienen de arbeidsongevallenverzekeraars elk jaar zo’n 13.000 dossiers in voor een mogelijke blijvende arbeidsongeschiktheid. De helft daarvan resulteert effectief in een levenslange uitkering.

Bron: Prevent, Baloise Insurance, De Tijd